Разлика между версии на „Клетъчна мрежа“

[[Image:frequency_reuse.svg|thumb|400px|Пример за фактора на повторно използване на честотата или образец 1/4]]
 
Повишеният капацитет на една клетъчна мрежа, в сравнение с мрежа с единиченедин приемо-предавател, произтича от факта, че същатаедна и съща радиочестота може да бъде използвана отново в някоя различна зона за корено различноразлична радиовръзка. Това се дължи на факта, че клетъчните телефони и базовите предаватели работят на малка мощност и техните сигнали са ограничени само в рамките на клетката. Затова едни и същи честоти могат да са многократно използвани в несъседни предаванеклетки. Ако има единичен приемо-предавател на дадена честота може да бъде използване само една трансмисия. За съжаление, до някаква степен, има [[смущения]] от сигнала от другите клетки, които използват същата честота. Това означава, че в стандартна FDMA система, трябва да има поне една клетка разстояние между клетки, използващи еднаква честота.
 
Факторът за повторно използване на честотата е степента, с която същите честоти могат да бъдат използвани в мрежата. Той се изразява с 1/K, където K е броят на клетките, които не могат да използват същите честоти за трансмисия. Стандартните стойности са 1/3, 1/4, 1/7, 1/9 и 1/12 (или 3, 4, 7, 9 и 12, в зависимост от нотацията).