Разлика между версии на „Клетъчна мрежа“

==Мобилна телефония==
{{основна|Мобилна телефония}}
[[Картинка:Gsm-bts-walbrzych.jpg|thumb|Клетъчна Станция(базова) станция]]
 
Най-честият пример за клетъчна мрежа е мрежата на [[мобилен телефон|мобилните телефони]]. Мобилният телефон представлява преносим телефон, който приема и инициира обаждания, като установява [[радио]]връзка с клетъчнатабазовата станция или с приемо-предавателната кулапредавателя на клетката, в която се намира. Големите географски региони (отразяващипълният обхватаобхват на покритие на мобилния оператор) са разделени на по-малки клетки, за да се избегне загубата на [[line-of-sight сигнал]]а и да се обслужиобслужат възможно най-голям брой активни клетъчни телефони в областта. В градовете например, всяка клетъчна станция има обхват до около ½ миля, докато в селските райони обхватът е около 5 мили. На открити пространства без значителни препятствия за сигнала, потребителят може да получава сигнал от клетка, отстояща и на 25 мили. Всяка клетка се припокрива до известна степен със съседните на нея клетки. Всички клетки са свързани към клетъчните телефонни централи на мобилния оператор, които от своя страна се свързват с обществената телефонна мрежа или с други мобилни оператори.
до около ½ миля, докато в селските райони обхватът е около 5 мили. На открити пространства без значителни препятствия за сигнала, потребителят може да получава сигнал от клетка отстояща на 25 мили. Всяка клетка се припокрива със съседните на нея клетки. Всички тези клетки са свързани към клетъчните телефонни централи "ключове", които от своя страна се свързват с обществената телефонна мрежа или с други мобилни оператори.
 
Говорейки по телефона, потребителят може да се движипридвижи от една клетка към друга. Тогава базовитедвете базови станции, в чийто обсег се намирамести телефонът, превключват автоматично превключват обслужването на връзката към онази клетка, в която имасигналът е по-силен сигнал и съответно се ползва нов радио канал (честота), но без това да се отрази на връзката. Когато телефонът се регистрира към нова клетка, процесът на криптиране на връзката се повтаря отначало.
 
СПри CDMA, множество CDMA телефонимножествотелефони имат специфични радио канал; сигналите са отделени с помощта на pseudonoise код (PN код), специфични за всеки телефон. Тъй като потребителят се движи от една клетка в друга, телефонтелефонът създава радио връзки с множество клетки сайтове (или сектори на същото място) едновременно. Това е известно като "меки handoff", защото, за разлика от традиционните страдиционната клетъчна технология, няма койточно определена точка, когатов която телефонът превключва към новата клетка.
 
Съвременните мобилни телефони използват клетки, защото радиочестотите са ограничен, споделен ресурс. Cell-сайтове и телефони промените честотата под компютър за контрол и използване ниска мощност предаватели, така, че ограничен брой на радио честоти могат да бъдат използвани от много обаждащи се с по-малко смущения. CDMA телефони, по-специално, трябва да има строг контрол, за да се избегне мощност намеса с всеки друг. Една случайно полза е, че батериите в телефони е необходимо по-малко енергия.
 
Тъй като почти всички мобилни телефони използват клетъчните технологии, включително GSM, CDMA и УСИЛВАТЕЛИ И СЪБУФЕРИ (аналогова), терминът "мобилен телефон" се използва взаимозаменяемо с "мобиленклетъчен телефон", но едно изключение на мобилни телефони, които не използват клетъчните технологии, са сателитнинапример сателитните телефони.
 
Стари системи предшествуващи клетъчните принцип все още може да се използва на места. Най-реално държат на изчакване се използва от много аматьорски радио оператори, които поддържат телефона лепенки в техните клубове "УКВ ретранслатори.
 
Съществуват известен брой различни клетъчни цифрови технологии, включително: Глобална система за мобилни комуникации (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), код Подразделяне Множествена достъп (CDMA), Evolution-данни Оптимизиран (EV-DO), Засилено Данни Цени за GSM Evolution (EDGE), 3GSM, цифрови усъвършенствани безжични далекосъобщения (DECT), Digital УСИЛВАТЕЛИ И СЪБУФЕРИ (IS-136/TDMA), и интегрирано Digital Засилено мрежа (iDEN).
 
==Виж Също==