Разлика между версии на „Рекламна мрежа“

Пазарът на рекламните мрежи е голям и непрестанно растящ, като 20-те топ компании печелят близо 2 милиарда долара годишен доход през 2007 г. Това представлява около 13% от целия представен рекламен пазар, прогнозиран да нарасне до 18 % до 2010 г. В резултат на този растеж се появяват много нови играчи на пазара и окуражава придобиването на рекламни мрежи от големи компании, които навлизат на пазара.
<br /><br />
Рекламните мрежи сe занимават предимно с продажбата на пространство за онлайн реклами. Този онлайн рекламен инвентар идва в много различни форми, включително и пространство на [[:уеб сайтовесайт]], RSS поддръжки, блогове, IM приложения, ,рекламно поддържан софтуер ([[:адуер]]), имейли и други източници. Доминиращата форма на инвентаризация остават сайтовете на третата страна, които работят с рекламни мрежи на хонорар или за част от рекламния приход.
<br /><br />
Рекламодателят може да закупи поредица рекламен пакет или поредица в категорията пакети в самата мрежа. Рекламната мрежа обслужва рекламите от своя рекламен сървър, който отговаря на сайт веднага щом е отворена страница. Част от кода е повикан от [[:рекламен сървър]], който олицетворява рекламния банер.