Разлика между версии на „Интерактивен маркетинг“

редакция без резюме
м (Робот Добавяне: pt:Marketing interativo)
Терминът '''интерактивен маркетинг''' е свързан с нарастващата тенденциятенденцията за двустранност в отношенията между [[производител]]/марка и [[потребител]]. ТойПри описватрадиционния маркетинг комуникацията междуе дветееднопосочна страни.от Зафирмата разликакъм отшироката публика, като се използват традиционните медии. иИнтерактивният канали,маркетинг интерактивнитеот позволяватдруга осъществяванетострана насе стреми към диалог междус маркатаотделните ипотребители, потребителякойто често пъти е иницииран от самите тях. Потребителят вече не е пасивен реципиент на [[реклама|рекламни]] послания, сега той заема позицията на активна страна, която взема участие в процеса. СпоредКомпанията Джонсе Дейтънинтересува (Харвард),от “интерактивниятнеговото маркетингмнение евъв възможносттавсеки даедин сеетап обръщашот къмразвитието потребителя,на дапродукта запомняшдо какводостигането казва той и отновому да секлиентите, обръщашкачеството към него пона начинобслужването, койтокомуникацията показва,с чеклиентите сии спомняме какво ни е казал [потребителят]”т.н. Макар че интернет технологиите са силно свързани с интерактивния маркетинг, двете понятия не са синоними, както често се приема. Интерактивният маркетинг е цялостната концепция за диалога между марката и потребителя и на практика можем да видим приложението му в различни форми, например мобилен маркетинг (чрез SMS, MMS, и др.), маркетинг във форуми, блогове и различни социални мрежи, e-mail и директен маркетинг, интерактивна телевизия и др.
 
==История==
За първи път за интерактивен маркетинг започва да се говори в началото на 90те години. Джон Дейтон, професор в Харвард, е един от първите учени, които се занимават с темата. Според него “интерактивният маркетинг е възможността да се обръщаш към потребителя, да запомняш какво казва той и отново да се обръщаш към него по начин, който показва, че си спомняме какво ни е казал [потребителят]”. В началото на 90те години интерактивният маркетинг се свързва предимно със създаването на база данни на потребителите, в която да има информация за техните потребителски навици и история, предпочитания и др. (Днес тази идея е доразвита в така наречената стратегия за управление на връзките с клиенти [[en:Customer Relationship Management]]). Целта на интерактивния маркетинг е чрез [[директен маркетинг]] да се развива индивидуални предложения и промоции за клиентите. По това време се развива концепцията за програми за лоялни клиенти, ваучери за отстъпка, персонализирани послания и предложения. С появата на интернет възможностите за интерактивен маркетинг изключително се развиха и подобриха.
 
==Разлики с традиционния маркетинг==
Една от основните разлики между интерактивния и традиционния маркетинг е в сегментацията на потребителите. Традиционния маркетинг разглежда демографските и психологическите характеристики на актуалните клиенти и предполагаемите промени, които могат да настъпят. Интерактивният маркетинг от друга страна анализира реалното поведение на потребителя, регистрира промените и развитието му и позволява на компанията да персонализира своите послание и предложения.
 
Следващата основа разлика е в начина на рекламиране на продуктите и услугите на компанията. При традиционния маркетинг рекламата е основното средство за достигане до потребителя, като тя е насочена към широката публика. При интерактивния маркетинг посланието е предназначено и достига до по-малка група или до индивидуални потребители. Това позволява на компанията да персонализира комуникацията си с потребителите и да постига по-добри резултати.
 
Следващата разлика се крие в каналите за комуникацията с потребителите. Традиционният маркетинг разчита на масовите медии (телевизия, радио, вестници). Интерактивният използва директните канали - поща, телефон, и-мейл, социални мрежи, блогове и др. Това позволява съобщенията да достигат до отделния потребител, а не да се губят в морето от информация.
 
При интерактивния маркетинг компанията се опитва да достига директно до потребителя, и да намали използването на дистрибуторски канали. Добра илюстрация е възможността за пазаруване директно от сайта на компанията, а не чрез дистрибуторската мрежа.
 
В новите условия потребителят има възможност да изкаже своето мнение във всяка една област от дейността на компанията. Той се включва в работата на отдела по изследвания и развития и предлага своите идеи и виждания за нови продукти. Клиентите имат възможност да коментират качествата на продуктите и да предлагат подобрения, а накрая участват и в ценообразуването.
 
Друга важна особеност на интерактивния маркетинг е компанията да свързва своите потребители един с друг, които създават своя общност, обединени от общия им интерес към марката. В комуникацията си компанията трябва да е неутрална и да е загрижена за клиентите си. Тя трябва да предлага максимално много информация и да улеснява максимално потребителите.
 
==Интернет==
 
== Външни препратки ==
Анонимен потребител