Разлика между версии на „Мрежов порт“

Диапазонът 1024-49151 се нарича ''регистрирани портове''. IANA назначава тези портове за ползване от частни програми (например 3724 за World of Warcraft и др.).
 
Портовете 4915149152-65535 са динамични или частни. Те се използват от клиентите в комуникационния модел клиент-сървър, както и от програми в разработка или такива за частно ползване.
 
Всеки протокол има собствено портово [[именно пространство]], т.е. всеки протокол получа отделни номера на портове. Стремежът на IANA е все пак, услуги които могат да използват няколко протокола, да получават един и същи номер на порт за всичките протоколи.
Анонимен потребител