Разлика между версии на „Рекламна мрежа“

== Видове рекламни мрежи ==
Има 3 основни вида рекламни мрежи
:# ''' Вертикални мрежи:''' Те представляват публикациите на тяхното портфолио, с пълна прозрачност към рекламодателя относно къде ще бъдат излъчени рекламите му ([[:реклама]]). Те рекламират високо качествен трафик на пазарни цени и са силно използвани от марковите пазари. Икономическият модел е основно приходен дял. Вертикалните мрежи предлагат ROS (run-off-site) рекламиране през определени канали (пример:Auto или Travel) или предлагат рекламни опции за разумни сайтове, като в този случай те действат подобно на фирмите за Издателско представяне
:# '''Слепи мрежи:''' Тези компании предлагат добри цени на директни купувачи, като в замяна купувачите отстъпват контрола върху това къде ще бъдат излъчени рекламите им, макар че някои мрежи предлагат метода „напускане на сайта”. Мрежата обикновено провежда кампании като RON (Run-Off-Network или букв. „избягайте от мрежата”). Слепите мрежи постигат своята ниска цена чрез големи покупки на типичен частичен инвентар комбиниран с конверсна оптимизация и рекламна целева технологи
:# '''Целеви мрежи:''' Понякога наричани „следващо поколение” или „2.0” рекламни мрежи, те се фокусират на спицифични целеви технологии,като например поведенчески или контекстни. Целевите мрежи специализират в употребата на консуматорска [[:clickstream]] информация, за да повишат стойността на инвентара, който закупуват. Освен това, специализираните целеви мрежи включват социални графични технологии, които се опитват да повишат стойността на инвентара, използвайки връзките в социалните мрежи.