Разлика между версии на „Реален лихвен процент“

редакция без резюме
'''Реалният лихвен процент''' представлява приблизително номинален лихвен процент минус инфлацията (вж. [http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_equation уранение на Фишер]). Лихвения процент е това, което инвеститорът очаква да получи след изваждане на процента на инфлация. Това не е единична цифра, тъй като различните инвеститори имат различни очаквания за бъдеща инфлация. Ако например, един инвеститор вложи средства при 5% лихва за следващата година при прогноза за 2% повишение на цените, той ще очаква да получи 3% реален лихвен процент от инвестицията.<brref>https://docs.google.com/fileview?id=0B_Qxj5U7eaJTZTJkODYzN2ItZjE3Yy00Y2M0LTk2ZmUtZGU0NzA3NGI4Y2Y5&hl=en&pli=1 page 24</ref>.
Тъй като инфлацията за периода на заема не е известна в началото, колебанията на инфлацията представлява риск, както за кредитора така и за кредитополучателя.
 
<br />
<br />
== Рискове ==
В икономиката и финансите този, което предоставя заем очаква да бъде компенсиран за стойността на парите през периода на заема, защото не може да ги използва междувременно. Освен това, ще иска да бъде компенсиран за риска тези пари за имат по-малка покупателната способност след погасяването на кредита. Това са систематичните, регулаторните и инфлационните рискове. Първия риск се отнася до възможността на кредитополучателя да не изпълни или да не е в състояние да изпълни договорените условия, или че обезпеченията, ще се окажат с по-малка стойност от очакваното. Вторият риск включва промени в данъчното облагане и други закони, които биха попречили на заемодателя да събере заем или да трябва да плати повече в данъци върху погасената сума от първоначално очакваното. Третият риск отчита, че парите след връщане на заема може да нямат такава покупателна сила за заемодателя каквато са имали преди заемането им, като напр. инфлацията, и колебания в стойността на съответните валути.<br />
* '''Номиналните лихвени проценти''' включват и трите рискови фактора, както и времевата стойност на самите пари.
* '''Реалните лихвени проценти''' включват само системно и регулаторни рискове и са предназначени за измерване на времевата стойност на парите.
* '''Реалните''' лихви = '''Номиналните лихви''' минус инфлацията и валутната корекция. "Реален лихвен процент" в една икономика, често е норма на възвръщаемост (''the rate of return'') на безрискова инвестиция, като напр. Американски съкровищни бонове, минус индекса на инфлация, като индекса на потребителските цени, или БВП дефлатор.
 
<br/>
Вижте [http://en.wikipedia.org/wiki/Fisher_equation уранениеуравнение на Фишер]<br />
:1 + ''i'' = (1 + ''r'' ) (1 + ''E ( I )'')<br />
където<br />