Разлика между версии на „Общност за развитие на държавите от Южна Африка“

редакция без резюме
 
 
==''Страни-членки''==
 
ОРДЮА има 15 страни-членки, като членството на една в момента е временно преустановено:
 
 
== ==''Предизвикателства пред страните-членки.''==
 
Страните-членки на ОРДЮА са изправени пред много социални, икономически, търговски, образователни, здравни, дипломатически, отбранителни, политически и модернизационни предизвикателства. Някои от тези предизвикателства не могат да бъдат решени от индивидуалните страни сами по себе си. Болестите по добитъка и организираните престъпни групи, например, не зачитат национални граници. Ако в едната страна започне война, това може да завлече съседни страни в конфликта и/или да навреди на икономиките им. Устойчивото развитие, което може да се постигне чрез търговия е заплашено от наличието на различни стандарти за продуктите и митнически режими, както и от слабата митническа и транспортна инфраструктура. Целите на ОРДЮА в сътрудничеството в социално-икономическата, военната и политическата сфера са еднакво всеобхватни и насочени към разрешаване на различните общи предизвикателства.
 
 
== ==''Цели на ОРДЮА.''==
 
Целите на Огранизацията за развитие на държавите от Южна Африка са прокламирани в различни писменни източници. Сред тях са учредителния договор на ОРДЮА, други резолюции на организацията (Сред тях Протокола против корупцията, протокола за контрол на огнестрелните оръжия, протокола за образование и протокола за здравеопазване); планове за развитие и сътрудничество като Регионалния Индикативен План за Стратегическо Развитие (РИПСР) и Стратегическия Индикативен План на Органа (СИПО), както и декларации като тези за борбата със ХИВ/СПИН и осигуряването на продоволствената сигурност. Не всички планове и договори от преди промените в устава през 2001 година са хармонизирани с по-детайлните и съвременни планове като РИПСР и СИПО.
В някои области, целта на сътрудничеството е по-голяма координация между националите политики и дейности на страните-членки. В други области, страните се стремят към далеч по-широкообхватни видове сътрудничество. Например, в областта на външната политика основната цел е координация и сътрудничество, но в областта на търговията и икономическата политика, в момента се развива по-тясно сътрудничество, чиято бъдеща цел е създаването на общ пазар с общи регулативни институции.
 
== ==''Структура на ОРДЮА и начин на взимане на решения.''==
 
Организацията има осем основни органа, сред които са:
 
 
== ==''ОРДЮА на практика.''==
 
ОРДЮА е слаба организация, тя не е достатъчно добре финансирана и страните- членки в действителност не биха искали да дадат на огранизацията правомощията, които бяха предвидени когато започна преструктурирането на организацията през 2001 година. Един пример за слабост в огранизацията е провала да се приведе в сила решението на Трибунала на ОРДЮА в делото на Майк Кампбел ООД и други срещу Република Зимбабве. Този забележителен случай илюстрира липсата на воля между страните-членки на ОРДЮА да защитят гражданите от нелегални действия като побоища и конфискуване на имоти, като например тези, извършени под ръководството на Робърт Мугабе в Зимбабве. Проявената от страните-членки на ОРДЮА липса на морален кураж да приведат в сила решението на Трибунала не е останала незабелязана от международната общност. Друго значимо предизвикателство пред организацията е че страните-членки участват и в други схеми за регионално сътрудничество в областта на икономиката, политиката и отбраната които могат да конкурират или подкопаят целите на ОРДЮА. Например, Южна Африка и Ботсвана членуват в Южноафриканския Митнически Съюз, Замбия е част от Общия пазар за Централна и Източна Африка, а Танзания е член на Източноафриканската Общност.
Освен да премахне двойното членство на страните-членки в други огранизации за икономическо, политическо и военно сътрудничество които могат да се конкурират или подкопават взаимно, Африканската Зона за Свободна Търговия има за цел и да увеличи преговорната силна на държавите при уреждането на международни сделки. Анализатори смятат, че споразумението за Африканска Зона за Свободна Търговия ще спомогне за увеличението на вътрешнорегионалната търговия и ще подпомогне икономическия растеж в региона.
 
==''Знаме на ОРДЮА.''==
 
Знамето на организацията е изработено от хора, граждани на страните- членки, конкурс за изработване на ново знаме бе проведен и новия дизайн бе избран през 1995 година. Новото знаме има тъмно син фон с зелен кръг в средата, като логото на ОРДЮА е в центъра на кръга. В официалното описание на знамето, синъото символизира небето и океана които носят вода и живот, а зеленото богата флора и фауна на региона. Богатството от злато на региона е отразено в златните букви на логото на ОРДЮА. Знамето бе използвано за първи път на срещата на ОРДЮА през 1995 година в Световния Търговски Център в Йоханесбург.
 
==''Лидери.''==
 
Председател.
27

редакции