Струг: Разлика между версии

Видове стругове
(+Commonscat)
(Видове стругове)
Материалът, на който ще се предава форма, се захваща от сменяем инструмент с челюсти - ''универсал'' (главата на струга), задвижван чрез шпиндела на скоростната кутия. Скоростта на въртене се определя от модела струг и преди всичко от технологията на рязане за обработка на конкретния материал. Този диапазон обикновено е от 16 до 2000 об/мин. Съвкупността от скоростта на въртене на детайла и скоростта на преместване на супорта с режещия инструмент се нарича ''режим на рязане''. За постигане на високи стойности на този параметър към струговете за метал има монтирана охлаждаща система за непрекъснатао охлаждане в работвата зона на рязане, както за почистване и ново използване на охлаждащата течност.
 
==Видове стругове==
Класификация в най-общ вид може да се направи по няколко признака:
===По начина на опериране и управление на струга===
:* Универсални - ръчно управлявано преместване на режещия нож в зоната на рязане за извършване на всички операции по обработвания детайл. Произвеждат се в гама с различни габарити, за да обхванат обработката на различни по обем заготовки. Определящи за това са междуцентровото разстояние (разстоянието между универсала и задното седло в края на паралелите) и височината над паралелите (разстоянието между центъра на универсала и паралелите с което се лимитира радиуса на обработвания детайл).
:* Копирни - стругове управлявани от копирно устройство, което следи профила на един макет и изпълнява подавателни движения на машината за постигане на такава форма на детайла.
:* Стругове с NC управление. Стругове работещи в автоматичен режим под управлението на електронна система по предварително ръчно зададена програма посредством поставяне на щифтове в управляващия панел. Това вече е остаряла система за автоматизиране на този процес за изработка на детайли.
:* Стругове с ЦПУ системи (наричани в западната литература CNC). Това са стругове за автоматична работа под управлението на специализирани компютри по предварително съставени детайл програми. Изработват се с хоризонтални и наклонени паралели. Втората конструкция позволява самоочистване от стружките при рязането, което значително подобрява процеса на автоматичната работа. Характерното за тези обработващи машини е, че липсва система за обратен контрол - т. е. програмата задава движението на преходите за рязане и крайния контур на детайла, без да има обратна връзка за постигнатите стойности и резултата да се сравнява с някакъв програмно зададен контур. Това е дейност, която се следи от оператора. Той внася корекции при обработката от износване на режещия връх на стругарския нож, или сменя инструмента и прави нова настройка за работа в автоматичен режим.
:* Револверни стругове. Това са стругове с ножодържач изпълнен като револверен механизъм с няколко поставени режещи инструменти. С преварителната подготовка само за време от секунда в работната зона се включва нов инструмент и обработката продължава без да са прекъсва или да има процедури по донастройка. Това е система, която се задвижва по механичен начин, както е при струговите автомати, или процеса се управлява от системата за ЦПУ.
 
===По положението на обработвания детайл===
:* Стругове с хоризонтален шпиндел (хоризонтално вретено). Това са преобладаващата част от универсалните и автоматизираните стругове. Предназначени са за обработка на средни по габарити и тегло детайли.
:* Стругове с вертикално вретено, наричани още каруселни стругове. Това са обработващи машини за ротационни детайли с големи габарити и тегло.
==Производителност==
Производителността се определя от много фактори, но основното остава автоматизирането на процеса на рязане.