Разлика между версии на „Икономически и социален съвет на ООН“

редакция без резюме
[[Файл:United Nations Economic and Social Council.jpg|мини|235п|Залата, в която се провеждат заседанията на съвета]]
 
== Икономически и социален съвет /ИКОСОС/. ==
Състои се от 54 члена, които се избират от ОС за срок от 3 години. Съставът на съвета се обновява всяка година с 1/3, като излизащият член на Съвета може да бъде преизбран за нов срок. По традиция постоянните членки на СС се избират в ИКОСОС за всеки следващ срок. Прилага се принципът на справедливо географско разпределение:
- 14 държави от Африка;
- 11 държави от Азия;
- 10 държави от Латинска Америка;
- 13 от Западна Европа и други;
- 6 държави от Източна Европа.
Редовните сесии се провеждат два пъти годишно. Специални сесии се свикват по решение на ИКОСОС с обикновено мнозинство от присъстващите гласували.
Цел - да съдейства за международното сътрудничество в икономическата област.<br />
 
''' Правомощия:'''
Проучване и съставяне на доклади по международни въпроси в областта на икономиката, социалната сфера, културата, образованието, здравеопазването и др.;
== Органи на ИКОСОС : ==
'''Три сесийни комитета :'''
икономически;
социален;
координационен.<br />
 
Постоянни комитети:
по природните ресурси;
по населените места и др.
Функционални комисии:
по населението;<br />
 
Комисията по правата на човека беше заменена със Съвет по правата на човека на ООН, който е помощен орган на Общото събрание. Съветът беше установен с рез. 60/251 от 15.03.2006 г. на ОС. На 9.05.2006 г. ОС избра 47 члена на Съвета.
Те действат в индивидуално качество:
по положението на жените;
по наркотичните средства и др.<br />
 
Регионални икономически комисии – за Европа, Африка, Латинска Америка и Карибския басейн, за Западна Азия, за Азия и Тихия океан.
Повече от 300 неправителствени организации се занимават с въпроси, влизащи в компетенциите на ИКОСОС и имат консултативен статус към него.
 
== Съвет за попечителство. ==
Създаден да оказва помощ на ОС при осъществяване на международната система за попечителство на нестратегически подопечни територии – чл. 85 от УООН. Прекрати дейността си през 1994 г.
Съгласно Устава международната система за попечителство се разпространява върху територии:
 
== Секретариат ==
Той е постоянно действащ административен орган на ООН. Състои се от Генерален секретар и персонал. Генералният секретар се назначава от ОС по препоръка на СС за срок от 5 г. и може по същия ред да бъде назначен за нов срок. Той е главното административно лице.
Осъществява ръководство на работата на целия персонал на секретариата за обслужване на другите органи на ООН;
Участва във всички заседания на ОС, СС, ИКОСОС, Съвета за попечителство;
В годините след Втората световна война България доказа, че е миролюбива страна, способна да изпълни задълженията по УООН. Скоро след подписването на мирния договор, на 26.07.1947 г. българското правителство представи искане страната да бъде приета в ООН. То, за съжаление, години наред беше отхвърляно. На всяка сесия на ООН България подновяваше искането си. Едва на 10-тата сесия поради изменените международни отношения искането беше прието. Заедно с други 15 страни през декември 1955 г. България беше приета за член на ООН. България беше сред непостоянните членки на СС за периода септември 2002 – декември 2003 г. и участва във вземането на едни от най-важните решения в организацията.
 
== Източници ==
 
 
[[Категория:ООН]]
 
[[ar:المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة]]
55

редакции