Закон за запазване на енергията: Разлика между версии

: <math>dU = \delta Q + \delta W\ </math>.
 
където <math>Q</math> — количеството топлина, получено от системата, <math>\Delta U</math> — изменението на вътрешната енергия на системата, <math>AW</math> — работата, извършена от системата.
 
Най-важният извод от това съотношение е, че може ясно да се определи количеството вътрешна енергия на една термодинамична система, но не може да се каже със сигурност какво количество енергия влиза или излиза от системата като резултат от охлаждане или нагряване, нито като резултат от извършена работа от системата или над нея. С обикновени думи, енергията не може да бъде разрушена или създадена, само преминава от една форма в друга. Друг важен извод е, че не существува [[вечен двигател]] от първи род, с други думи невъзможни са процеси, единственият резултат от които е извършването на работа без каквито и да са други изменения.
Анонимен потребител