Закон за запазване на енергията: Разлика между версии

 
В диференциална форма той се записва:
: <math>dU = \delta Q +- \delta W\ </math>.
 
където <math>Q</math> — количеството топлина, получено от системата, <math>\Delta U</math> — изменението на вътрешната енергия на системата, <math>W</math> — работата, извършена от системата.
Анонимен потребител