Разлика между версии на „Оксидоредуктаза“

м
бельото не е нужно да се вижда, всички знаеме, че съществува
м (интеруикита и външна връзка)
м (бельото не е нужно да се вижда, всички знаеме, че съществува)
== Класификация ==
Оксидоредуктазите се класифицират като EC 1 според ензимната номенклатура на IUBMB. Съответно се подразделят на 22 подкласа в зависимост от специфичността си към донорната или акцепторната молекула.:
 
*'''[[:Категория:EC 1.1|EC 1.1]]''': Действащи на донорна CH-OH група
 
*'''[[:Категория:EC 1.2|EC 1.2]]''': Действащи на донорна CHалдехидна или оксо-OH група
*'''[[:Категория:EC 1.23|EC 1.3]]''': Действащи на донорна алдехидна или оксоCH-CH група
*'''[[:Категория:EC 1.34|EC 1.4]]''': Действащи на донорна CH-CHNH<sub>2</sub> група
*'''[[:Категория:EC 1.45|EC 1.5]]''': Действащи на донорна CH-NH<sub>2</sub> група
*'''[[:Категория:EC 1.56|EC 1.6]]''': Действащи на донорнаНАДН CH-NHи групаНАДФН
*'''[[:Категория:EC 1.67|EC 1.7]]''': Действащи на НАДНдруги донорни иазотни НАДФНсъединения
*'''[[:Категория:EC 1.78|EC 1.8]]''': Действащи на други донорни азотнисяра-съдържащи съединениягрупи
*'''[[:Категория:EC 1.89|EC 1.9]]''': Действащи на донорни сярахем-съдържащи групи
*'''[[:Категория:EC 1.910|EC 1.10]]''': Действащи на донорни хем-съдържащидифеноли или сродни груписъединения
*'''[[:Категория:EC 1.1011|EC 1.11]]''': Действащи на донорни дифеноли или сродниакцептор съединенияпероксид
*'''[[:Категория:EC 1.1112|EC 1.12]]''': Действащи на акцептордонор пероксидводород
*'''[[:Категория:EC 1.1213|EC 1.13]]''': Действащи на донорединични донори с присъединяване на молекулен кислород водород(оксигенази)
*'''[[:Категория:EC 1.1314|EC 1.14]]''': Действащи на единичнидвойка донори с присъединяванеприсединяване или редукция на молекулен кислород (оксигенази)
*'''[[:Категория:EC 1.1415|EC 1.15]]''': Действащи на двойка донори с присединяване или редукция на молекуленакцептор кислородсупероксид
*'''[[:Категория:EC 1.1516|EC 1.16]]''': Действащи наОкисляващи акцепторметални супероксидйони
*'''[[:Категория:EC 1.1617|EC 1.17]]''': ОкисляващиДействащи на CH и металниCH<sub>2</sub> йонигрупи
*'''[[:Категория:EC 1.1718|EC 1.18]]''': Действащи на CH идонорни CH<sub>2</sub>желязо-серни групибелтъци
*'''[[:Категория:EC 1.1819|EC 1.19]]''': Действащи на донорнидонорен желязо-серниредуциран белтъцифлаводоксин
*'''[[:Категория:EC 1.1920|EC 1.20]]''': Действащи на доноренфосфор или арсен редуциранв флаводоксиндонора
*'''[[:Категория:EC 1.2021|EC 1.21]]''': Действащи на фосфорX-H илии арсенY-H групи, до формирането на вX-Y доноравръзка
*'''[[:Категория:EC 1.2197|EC 1.99]]''': Действащи на X-H и Y-H групи, до формирането на X-YДруги връзкаоксидоредуктази
*'''[[:Категория:EC 1.97]]''': Други оксидоредуктази
 
== Външни връзки ==
14 672

редакции