Разлика между версии на „Победа (област Плевен)“

редакция без резюме
На територията на селото има типични дървесни видове, характерни за равнинните райони в България. Има отделни вековни широколистни дървета, защитени от унищожаване. В самото населено място растителността е много и е разнообразна, като един голям парк, но извън селото няма гори и е почти обезлесено.
Животинският свят е разнообразен предимно по отношение на птиците. Липсата на горски масиви и наблюдаващото се трайно засушаване доведе до изчезването да представителите на фауната, срещащи се до скоро.
История
 
 
През 1890 г. в землището на бивше татарско село „Демир -кьой”, Плевенската окръжна постоянна комисия, основава Плевенски окръжен образцов чифлик „Демир-кьой”. С Указ № 98 на Княз Фердинанд от 1893г. се разрешава преименуването в Чифлик „Клементина”, под надзора на Плевенското винарско училище. От
Основно училище „Свети, Свети Кирил и Методий” с. Победа е със стогодишна история. През 1907г. е открито частно училище към държавен конезавод „Клементина” край гр.Плевен. От 1908г. е признато за държавно обществено заведение. През 1960г. отваря врати новата сграда на училището, построена на територията на ДЗС „Г.Димитров” със средства на Министерство на земеделието.
Училището разполага с 8 класни стаи, физкултурен салон, учителска стая , дирекция, както и кабинет по информационни технологии. Само за периода от 1951г. до миналата година, в училището са получили основното си образование повече от 950 ученика, като над 120 ученика са завършили след това висше и полувисше образование. С решение на Общински съвет на Община Долна Митрополия през 2009г. година, ОУ”Св.СВ.Кирил и Методий” с. Победа е закрито, поради намалелия брой ученици.
Народно читалище „Зора” е учредено през 1990г. и става приемник на бившия Профсъюзен дом на културата и на библиотеката към стопанството. Наличния книжен фонд е подарен на читалищната библиотека от стопанството. Много от изданията са стари и ценни. Те са предимно от областта на селското стопанство и художественахудожествената литература.Богатото наследство от различните фолклорни области се възражда и съхранява от женска фолклорна група „Вълшебни звуци”, която е носител на безброй грамоти и награди от международни, национални, регионални и общински фестивали и събори.
 
== Културни и природни забележителности ==
Анонимен потребител