Разлика между версии на „Шахада“

'''Шахадата''' или '''Шехадетът''' ({{lang-ar|شهادة}}''Šahādah''; {{lang-tr|Şehadet}} — свидетелство) е един от [[Стълбове на исляма|петте стълба на исляма]] и представлява ислямското [[Символ на вярата|символ верую]]. Шехадетът е свидетелство за вярата в единния Бог ([[Аллах]]), и в пророчествата на [[Мохамед]] и е необходимо и достатъчно условие за приемането на [[ислям]]ската религия.
 
== ТекстътТекст ==
 
Според ислямската теология от момента на произнасянето на шехадеташахада човекът се смята за мюсюлманин и е длъжен да съблюдава и останалите постановления на [[шериат]]а, до колкото те са му известни. Съществуват три форми на шахада:
* на арабски:
'''لا إله إلا الله ومحمد رسول الله'''
 
=== Кратка форма ===
* латинска транслитерация:
''lā ilāha illā-llāhu wa muḥammadun rasūlu-llāhi''
 
'''* {{lang-ar|لا إله إلا الله ومحمدمحمد رسول الله'''}}
* кирилска транслитерация:
* [[транслитерация]]: ''ля иляха илля-ллах[у], мухаммадар-расулюл-лах[и]''
''Ашхаду Ал-ля Иллаха Ил-ла Аллах , уа Ашхаду анна Мухаммадан расулю Аллах''
''Вярвам,* че няма{{lang-bg|Няма друг бог освен Аллах и МухаммедМухаммад е Негов пратеник!''}}
 
=== Пълна форма ===
* превод:
''Вярвам, че няма друг бог освен Аллах и Мухаммед е Негов пратеник!''
 
* {{lang-ar|أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد رسول الله}}
Според ислямската теология от момента на произнасянето на шехадета човекът се смята за мюсюлманин и е длъжен да съблюдава и останалите постановления на [[шериат]]а, до колкото те са му известни.
* [[транслитерация]]: ''ашхаду алля иляха илла-ллах[у], уа ашхаду анна мухаммадур-расулю-ллах[и]''
Пратеника (С.А.С.) е задължен да приеме и запамети този
* {{lang-bg|Свидетелствам, че няма друг бог освен Аллах и свидетелствам, че Мухаммад е Негов пратеник!}}
шериат, а после да го оповести и разясни.
* {{Audio|Shahadah.ogg|аудио}}
 
=== Най-пълна форма ===
 
* {{lang-ar|أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله}}
* [[транслитерация]]: ''ашхаду алля иляха илла-ллах[у], уа ашхаду анна мухаммадан абдуху уа расулюх[у]''
* {{lang-bg|Свидетелствам, че няма друг бог освен Аллах и свидетелствам, че Мухаммад е Негов раб и пратеник!}}
 
== Галерия ==