Разлика между версии на „Литър“

редакция без резюме
 
== История ==
Понятието ''литър'' е въведено във [[Франция]] през 1795 г. като една от новите републикански единици за измерване и е определен като един кубичен дециметър. Оригиналният литър всъщност е 1.000974 от днешния dm<sup>3</sup>. През 1879 г. Международният комитет по мерки и теглилки приема за символ на литъра малката буква l. През 1901 г., на 3-тата [[Генерална конференция по мерки и теглилки]], литърът е предефиниран като пространството, заемано от 1килограм чиста [[вода]] при температура на максимална плътност (3,98 °С) и при налягане от 1 стандартна атмосфера (760 mmHg). Това прави литъра равен на около 1.000&nbsp;028 dm<sup>3</sup>.
Определението за литър (1 L = 1 dm<sup>3</sup> = 0,001 m<sup>3</sup> = 1000 cm<sup>3</sup>; 1000 L ≡ 1 m<sup>3</sup>) е прието през 1964 г. на 12-тата [[Генерална конференция по мерки и теглилки]].
 
През 1964 г. на 12-тата Генералната конференция по мерки и теглилки е върнато първоначалното определение, като литърът отново е точно определен по отношение на метъра като равен точно на 1 dm<sup>3</sup>.<ref>[http://ts.nist.gov/WeightsAndMeasures/Publications/appxc.cfm#4e NIST, 2000]</ref>
До този момент е било използвано определението на 3-тата Генерална конференция по мерки и теглилки, че 1 литър е равен на 1 kg вода при нормално [[атмосферно налягане]] (760 mmHg) и [[температура]] на максимална плътност на водата (3,97 °C). По този начин 1 литър се приема за равен на 1,000028 dm³.
 
През 1979 г. на 16-тата Генералната конференция по мерки и теглилки символът L (главна буква L) е приет като алтернативен символ на изписване. Има предпочитания да се запази само един от тези символи, но през 1990 година е решено, че все още е рано за това.<ref>[http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf Bureau International des Poids et Mesures, 2006]</ref>
Един литър вода има маса почти точно един килограм, измерен по нейната максимална плътност, която се среща при около 4 °С. По същия начин: 1 милилитър вода е с маса около 1 грам; 1000 литра вода е около 1000 килограма.
 
Днес знаем, че плътността зависи и от [[изотоп]]ните съотношения на [[кислород]]ните и [[водород]]ни атоми в дадена проба вода. Съвременните измервания по Виенския стандарт, което е чиста дестилирана вода с изотопен състав, представител на средната им стойност в океаните по света, показват, че е с плътност 0.999975 ±0.000001 kg/L в точките си на максимална плътност (3,984 ° C) при една стандартна атмосфера налягане (760 тор).<ref>Isotopic composition and temperature per London South Bank University’s [http://www1.lsbu.ac.uk/water/data.html “List of physicochemical data concerning water”], density and uncertainty per [http://webbook.nist.gov/chemistry/ NIST Standard Reference Database Number 69] (retrieved 5&nbsp;April 2010)</ref>
 
== Кратни единици ==
*cl сантилитър, 1/100 от литъра;
*ml милилитър, 1/1000 от литъра;
{{редактирам}}
 
{| class="wikitable" style="text-align:centre"
|-
! Multiple !! Name !!colspan="2"| Symbols !!colspan="2"| Equivalent volume
| rowspan="12"|
! Submultiple !! Name !!colspan="2"| Symbols !!colspan="2"| Equivalent volume
|-
| 10<sup>0</sup> L || '''litre''' || l (ℓ) || L || dm<sup>3</sup> || cubic decimetre
| colspan="4"| &nbsp; ||colspan="2"| &nbsp;
|-
| 10<sup>1</sup> L || decalitre || dal || daL || 10<sup>1</sup> dm<sup>3</sup> || ten cubic decimetres
| 10<sup>−1</sup> L || '''decilitre''' || dl || dL || 10<sup>2</sup> cm<sup>3</sup> || hundred cubic centimetres
|-
| 10<sup>2</sup> L || '''hectolitre''' || hl || hL || 10<sup>2</sup> dm<sup>3</sup> || hundred cubic decimetres
| 10<sup>−2</sup> L || '''centilitre''' || cl || cL || 10<sup>1</sup> cm<sup>3</sup> || ten cubic centimetres
|-
| 10<sup>3</sup> L || kilolitre || kl || kL || m<sup>3</sup> || '''cubic metre'''
| 10<sup>−3</sup> L || '''millilitre''' || ml || mL || cm<sup>3</sup> || '''cubic centimetre'''
|-
| 10<sup>6</sup> L || megalitre || Ml || ML || dam<sup>3</sup> || cubic decametre
| 10<sup>−6</sup> L || '''microlitre''' || µl || µL || mm<sup>3</sup> || '''cubic millimetre'''
|-
| 10<sup>9</sup> L || gigalitre || Gl || GL || hm<sup>3</sup> || cubic hectometre
| 10<sup>−9</sup> L || nanolitre || nl || nL || 10<sup>6</sup> µm<sup>3</sup> || million cubic micrometres
|-
| 10<sup>12</sup> L || teralitre || Tl || TL || km<sup>3</sup> || cubic kilometre
| 10<sup>−12</sup> L || picolitre || pl || pL || 10<sup>3</sup> µm<sup>3</sup> || thousand cubic micrometres
|-
| 10<sup>15</sup> L || petalitre || Pl || PL || 10<sup>3</sup> km<sup>3</sup> || thousand cubic kilometres
| 10<sup>−15</sup> L || femtolitre || fl || fL || µm<sup>3</sup> || cubic micrometre
|-
| 10<sup>18</sup> L || exalitre || El || EL || 10<sup>6</sup> km<sup>3</sup> || million cubic kilometres
| 10<sup>−18</sup> L || attolitre || al || aL || 10<sup>6</sup> nm<sup>3</sup> || million cubic nanometres
|-
| 10<sup>21</sup> L || zettalitre || Zl || ZL || Mm<sup>3</sup> || cubic megametre
| 10<sup>−21</sup> L || zeptolitre || zl || zL || 10<sup>3</sup> nm<sup>3</sup> || thousand cubic nanometres
|-
| 10<sup>24</sup> L || yottalitre || Yl || YL || 10<sup>3</sup> Mm<sup>3</sup> || thousand cubic megametres
| 10<sup>−24</sup> L || yoctolitre || yl || yL || nm<sup>3</sup> || cubic nanometre
|}
 
{| class="wikitable sortable"
|-
|align=left|'''Metric<br>Unit'''<br>
! Approximate Value<br>
! Non-Metric Unit<br>
! System<br>
! Non-Metric Unit<br>
! Metric Equivalency<br>
|-
|1 L ||≈ 0.87987699|| [[quart]]|| Imperial ||1 quart||≡ 1.1365225 L
|-
|1 L ||≈ 1.056688|| fluid quarts|| U.S. ||1 fluid quart||≡ 0.946352946 L
|-
|1 L ||≈ 1.75975326|| [[pint]]s || Imperial ||1 pint||≡ 0.56826125 L
|-
|1 L ||≈ 2.11337641||fluid pints|| U.S. ||1 fluid pint||≡ 0.473176473 L
|-
|1 L ||≈ 0.2641720523||liquid [[gallon]]|| U.S. ||1 liquid gallon||≡ 3.785411784 L
|-
|1 L ||≈ 0.21997|| gallon|| Imperial ||1 gallon||≡ 4.54609 L
|-
|1 L ||≈ 0.0353146667|| [[cubic foot]]||&nbsp;||1 cubic foot||≡ 28.316846592 L
|-
|1 L ||≈ 61.0237441|| [[cubic inch]]es||&nbsp;||1 cubic inch||≡ 0.016387064 L
|-
|1 L ||≈ 33.8140 || customary [[fluid ounce]]s || U.S. ||1 customary fluid ounce||≡ 29.5735295625 mL
|-
|1 L ||≈ 35.1950 || [[fluid ounce]]s || Imperial || 1 fluid ounce||≡ 28.4130625 mL
|-
|+align=bottom style="font-size:87%" |See also [[Imperial unit]]s and [[United States customary units|US customary units]]
|}
 
== Източници ==