Разлика между версии на „Елизия“

м
 
Елизия на съгласни в Българския книжовен език се среща при съгласните [т,д]. Краесловни съгласни [т,д] се изпускат след шушкава или съскава съгласна: блестящ [блест'аш], дрозд [дрос], област [облас]. Когато са в групи от три и повече съгласни в средисловие: честно [чесно]. Най-често се опростяват звуковите съчетания чрез елизия на [т,д], ако съгласните следват проходните съгласни [с,ш]: щастлив [штаслиф], вестник [весник]. Съгласните [т,д] пред африкатите [ц] и [ч] се подлагат на пълна асимилация, в резултат на което се задържа преградата при учленението на съгласна [ч] : водопроводчик [водопровочик].
 
[[Категория:Лингвистика]]