Разлика между версии на „Архетип“

 
== Архетипа в Аналитичната психология ==
Архетипите са генетично заложени в струтурите на човешкия мозък. Те се проявяват по време на сънища, по време на екстатични състояния и по време на творческа дейност. Когато се активира колективното несъзнавано, човек вече не е на себе си, той говори с много гласове, защото извлича опита, натрупан през вековете. Архетипите биват наричани примордиални.
 
===Андрогенизъм===
Архетипите са генетично заложени в струтурите на човешкия мозък. Те се проявяват по време на сънища, по време на екстатични състояния и по време на творческа дейност. Когато се активира колективното несъзнавано, човек вече не е на себе си, той говори с много гласове, защото извлича опита, натрупан през вековете. Архетипите биват наричани примордиални. Андрогенизъм – архетип, старогръцката митология – мъжко / женско. Два от архетипите на Юнг са [[Анима и Анимус]]. Ролята на архетипите в изкуството – чрез тях по най-елегантен начин индивидуално личното се съчетава с универсалното. Архетипите се делят на 2 групи: архетипни образи и архетипни мотиви. Най-популярните архетипни образи са: на учителя – мъдрост, в преклонна възраст, архетип на духа, който следва предшестващия смисъл; на героя – храбър, винаги побеждава злото, алтруизъм, благородство; на [[Хитрец (архетип)|хитреца]]; на злодея; на чудовището; на световното дърво; на Земята като майка.
Андрогенизъм – архетип, старогръцката митология – мъжко / женско. Два от архетипите на Юнг са [[Анима и Анимус]].
Световното дърво – космическо дърво – дъб. Свързано е със символиката на пространството. Ключови опозиции – център-периферия.
===В изкуството===
3 нива – Хтоничен – корените - мъртвите, сенките, змей, с отрицателен знак.
Ролята на архетипите в изкуството – чрез тях по най-елегантен начин индивидуално личното се съчетава с универсалното.<!---могат да се приведат много примери--->
Ураничен – короната – боговете, сакрално пространство, вечност, дух, чистота, светлина, съвършенство, птица.
==Архетипни образи==
Земният свят е амбивалентен, с два знака – отрицателен и положителен.
Юнговите архетипа са основно пет:
Йерогамия – проява на свещеното; свещен брак. Архетипът земята като майка се свързва с представата за вечно раждаща утроба; представата за лоно, завръщането, което се свързва с идеята за прераждането, с представата за вечност, поради способността й да се обновява.
# '''Его'''-то - регулаторният център на душата и осъществител на личността
Земята = Жената
# '''Сянка'''-та - обратното на егото, често притежава качества, с които егото не се идентифицира, но личността притежава, независимо от осъзнаването на егото
2 мотива, заради които дървото бива сакрализирано – расте нагоре и регенерира.
# '''Анима''' - женското начало на човешката душа (също "душа")
Обърнатото дърво – човекът е обърнато дърво.
# '''Анимус''' - мъжкото начало ("дух")
# '''Персона'''-та - маската, предпазваща его-то от заобикалящата враждебна природа
Освен тези пет типа съществуват '''архетипни образи'''. Те са много на брой и най-различни, но някои от тях се повтарят между различни култури. Най-популярните архетипни образи са:
*на детето - чистота, невинност, неопетненост
*на учителя – мъдрост, в преклонна възраст, архетип на духа, който следва предшестващия смисъл;
*на героя – храбър, винаги побеждава злото, извор на алтруизъм и благородство
*на [[Хитрец (архетип)|хитреца]], лисицата
*на [[дявол]]а или [[сатана]]*на злодея
*на чудовището
*на прераждането
*на Великата майка - Земята
*на световното дърво - космическо дърво – дъб<ref>''Обърнатото дърво'' – човекът е обърнато дърво.</ref>
Световното дърво е свързано със символиката на пространството. Ключовите му опозиции са център-периферия. Има 3 нива и 2 мотива. Мотивите, заради които дървото бива сакрализирано са, че (1)'''расте нагоре''' и (2)'''регенерира'''. Нивата биват:
3 нива – Хтоничен#Хтонично – корените - мъртвите, сенките, змей, с отрицателен знак.
Земният#Земно - земният свят е амбивалентен, с два знака – отрицателен и положителен.
Ураничен#Уранично – короната – боговете, сакрално пространство, вечност, дух, чистота, светлина, съвършенство, птица, положителен знак.
Йерогамия – прояваАрхетипът на свещеното; свещен брак. Архетипът земята като майкаЗемята-Майка се свързва с представата за вечно раждаща утроба; представата за лоно, завръщането, което се свързва с идеята за прераждането, с представата за вечност, поради способността й да се обновява. Земята се приравнява с образа на Жената.
 
== Архетипни мотиви ==