Гръцки национализъм: Разлика между версии

3588 байтове добавени ,  преди 11 години
 
<i> Мнозина политици си служат с Мегали идея за постигане на националния идеал. Същественото е да се изтъкне, че крайните цели са еднакви, но издигнатите програми за действие са коренно противоположни.</i>
 
==Гръцката образователна система и нейното значение за разпространение на Мегали идея==
 
Създават се училища специално за младежи от областите, останали под турска власт, дават се стипендии, приемат се за следване в Атина младежи и от други народности.
 
==Връзката м/у „Мегали идея” и Църквата – националния идеал на гърцизма==
Създава се афтокефална гръцка църква със седалище Атина, силно повлияна от светската власт.
Постепенно се възстановява единството с Патриаршията в името на националния идеал.
Раебилитацията на Патриаршията в името на Мегали идея води като последица и до изменяне отношенията към фанариотството.
 
От мисъл за освобождение и обединение на гърците, останали под робството, мегали идея се изпълва с ново съдържание, което цели до голяма степен възстановяване на Византия в нови съвременни форми, и се стига до изграждане на гръцка държава до река Дунав.
Така се стига до нов момент в историята на Гърция, свързан с изостряне на Източния въпрос и поставянето на цял комплекс от сложни национални проблеми.
 
== Външнополитически резултати за Кралство Гърция от провеждане на „Мегали идея”==
*<b>Йонийските острови</b>
По линията на своето териториално разширение Гърция постига само що се отнася до Йонийските острови. В началото на 60-те години тя активизира своята политика за реализиране на Мегали идея.
*<b>Критски въпрос</b>
Гръцката политика прави опит да предизвика въстание в Епир, Тесалия и Македония и по този начин да отвлече част от силите на Портата от Крит. До война не се стига. Причина за това имат Англия и Австрия. Подобни опити има и по време на Източната криза от 1875-1878 г.
 
==Общобалканско сътрудничество (сръбско-гръцки преговори) – мит или реалност==
1867 г. се водят сръбско-гръцки преговори за общи действия против Османската империя.
Гръцката Мегали идея и Сръбското Начертание трудно се съгласуват помежду си. След дълги преговори е подписан съюз.
Фев. 1868 г. се подписва и спец военна конвенция.
<b>До общи действия не се достига!</b>
30

редакции