Разлика между версии на „Аскар Акаев“

Киргизския парламент приема [[оставката]] му на 11 април 2005 година, след като отнема от него и членовете на семейството му специалните привилегии, които им били предоставени от миналия парламент. Също така формално бива премахната титлата му „първи президент на Киргизтан”.
 
== Сегашно положение и дейности. ==
 
В момента той работи като преподавател и старши изследовател в Института по математическо изследване на сложни системи Пригогине към [[Московски държавен университет|Московския държавен унивеситетуниверситет]]. Заедно с Андрей Коротайев и Георги Малинецки той е координатор на програмата на Руската академия на науките „Системен анализ и математическо моделиране на световни динамики”. Трябва да се отбележи че проведеният от водената от Аскар Акаев научна група през 2010 година анализ на логаритмично – линеарни колебания в динамиката на цената на златото през периода 2003 – 2010 година им позволява да предскажат като възможно начало на втора вълна на глобалната икономическа криза периода май – юли 2011 година. Трябва да се спомене също така че екипа на Акаев вече предсказа с точност до един ден началото на резкия спад в цената на среброто.
 
== Награди ==