Разлика между версии на „Псевдокод“

 
'''[[C++]]'''
for(intArrayType::iterator ix=0a.begin(); i<x!=a.sizeend(); ++ix)
cout << a[i]*x;
 
'''[[Ruby]]'''
 
Програмист, който не е запознат с Ruby или C++, спокойно може да разбере какво се има предвид в примера зададен с псевдокод
 
=== Пример 2 ===
Даден е по-сложен алгоритъм: За топологично сортиране на граф. Програмист, който не знае как точно да реализира този алгоритъм, може да разчете псевдокода и после да го пресъздаде на езика за прогирамиране, който му е необходим.