Разлика между версии на „Югозападен университет“

 
Този акт отразява следните основни моменти:
- Съответствие с изискванията на чл.17, ал. 2, т. 1 от ЗВО за провеждана подготовка по специалности в основните области на науката - хуманитарни, обществени, природни и технически.
- Наличие на необходимите преподавателски и научни кадри.
- Настъпилите съществени структурни промени във висшето училище. Създават се Стопанския, Юридическия, Медико-педагогическия и други факултети и се разкриват нови хуманитарни, природонаучни, педагогически и технологически специалности.
 
На 27.01.1997 г. с Постановление №16 на Министерския съвет Полувисшият институт по машиностроене и електротехника - Благоевград, се преобразува в Технически колеж, който се включва в структурата на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград.
Анонимен потребител