Счетоводен баланс: Разлика между версии

опит за форматиране
мРедакция без резюме
(опит за форматиране)
'''Счетоводен баланс''' е техническо средство за реализиране на способа на балансовото обобщаване. По своята същност това е инструмент за получаване на [[Счетоводство|счетоводна]] информация, която се отличава със следните характеристики:{{Br}}
{{обработка|форматиране}}
1.*Статична информация за състоянието на активите[[активи]]те,пасивите [[пасиви]]те и собствения [[капитал]] на предприятието към определен момент.{{Br}};
2.*Обобщена информация по раздели, групи и статии (еднородни показатели) за активите, пасивите и собствения капитал на предприятието.{{Br}};
3.*Организирана информация с обективни равенства:{{Br}}
А) #Сумата на активите = Суматасумата на собствения капитал + Суматасумата на пасивите{{Br}};
Б) #Сумата на активите-Сумата – сумата на пасивите = Суматасумата на собствения капитал{{Br}}.
 
== Източници ==
Техническото средство за реализиране на способа на балансовото обобщаване е счетоводият баланс.{{Br}}
*Градев, Н. "Обща„Обща теория на счетоводството",счетоводството“. Варна, ВСУ "Черноризец„Черноризец Храбър"Храбър“, 2003{{Br}}
По своята същност това е инструмент за получаване на счетоводна информация,която се отличава със следните характеристики:{{Br}}
*Пергелов, К. "Счетоводство„Счетоводство и анализ на баланса"баланса“, 2004
1.Статична информация за състоянието на активите,пасивите и собствения капитал на предприятието към определен момент.{{Br}}
2.Обобщена информация по раздели,групи и статии(еднородни показатели) за активите,пасивите и собствения капитал на предприятието.{{Br}}
3.Организирана информация с обективни равенства:{{Br}}
А) Сумата на активите= Сумата на собствения капитал + Сумата на пасивите{{Br}}
Б) Сумата на активите-Сумата на пасивите = Сумата на собствения капитал{{Br}}
 
==Източници==
Градев, Н. "Обща теория на счетоводството", Варна, ВСУ "Черноризец Храбър", 2003{{Br}}
Пергелов, К. "Счетоводство и анализ на баланса", 2004
 
[[Категория:Икономика]]