Разлика между версии на „Електролиза“

редакция без резюме
[[Файл:Elektrolyse Allgemein.jpg|дясно|мини|300п|Схема на електролиза]]
'''Електролиза''' е физико-химичен процес, при който при преминаване на [[електрически ток]] през [[разтвор]] се получава отделяне върху [[електрод]]ите на съставните части на разтвореното вещество или на други вещества, получени при вторични реакции. Положителният електрод е [[анод]], а отрицателният [[катод]], положителните йони - [[катион]]и, а отрицателните - [[анион]]и.
 
При прилагане на [[напрежение]] на единия от [[електрод]]ите се установява излишък от [[електрон]]и (отрицателно зареден електрод, катод) а на другия недостиг на електрони (положително зареден електрод, анод). Отрицателно заредения електрод привлича положително заредените [[йон]]и (катиони) в разтвора, които се придвижват към него. Достигнали катода (-), йоните могат да приемат електрон(и) и да се [[редукция|редуцират]]:
 
: <math>\mathrm{2\ H^+ + 2 e^- \rightarrow \ H_2 \uparrow }</math>
 
По аналогия анионите се привличат от анода (+), там те отдават електрони и се [[окисление|окисляват]]:
 
: <math>\mathrm{4\ OH^- \rightarrow \ O_2 \uparrow + \ 2 H_2O + 4e^-}</math>
 
Горните процеси на редукция/окисление могат да се извършат само ако се превиши определена стойност на електродния потенциал. (За първата реакция
U <= 0 V, за втората U >= +1,23 V).
За да протекат двата процеса на електродите трябва да се приложи напрежение U = 1,23 - (0) = 1,23 V.
Понеже на електродите може да се приложи произволно напрежение на катода могат да се редуцират дори и най-силните редуктори а на анода да се окислят
дори и най-силните окислители. Затова се казва че '''катода е най-силния редуктор''' а '''анода най-силния окислител'''. Едва след откриването на електролизата станало възможно получаването на силни редуктори ( напр. [[натрий]], [[калий]]) и силни окислители (напр. [[хлор]], [[флуор]]).
 
За да се обменят един [[мол]] електрони e необходим електрически заряд от 96485 [[кулон]]а. Това се равнява числено на т.нар. константа на [[Фарадей]] '''F = 96485 C/mol'''.
 
Електролизата се използва широко в промишлеността. Тя е основният метод за получаване на [[водород]], [[натриева основа]], [[хлор]] и други. Прилага се също и за нанасяне на метални и неметални покрития върху метали.
 
 
{{commons|Electrolysis}}
{{химия-мъниче}}