Отваря главното меню

Промени

 
Оценките са начин за качествена категоризация на статиите. Колкото по-висока е оценката на една статия, толкова по-качествена е тя. Може да проверите как е оценена една статия като погледнете шаблона в началото на дискусионната ѝ страница. Вдясно са показани проверените статии, и е дадена тяхната оценка.
 
Към 2 септември 2011 година са проверени 807 статии, от които 771 са оценени.
 
==Спешни задачи==