Разлика между версии на „Аеродинамична форма“

Математическа обосновка
(+ Вижте също)
(Математическа обосновка)
'''<math>F = {{1 \over 2} \cdot {C_x} \cdot \rho \cdot {S} \cdot {V^2}}</math>'''
 
където:
където '''<math>\rho</math>''' — е плътността на въздуха, '''S''' — площта от напречната проекция на автомобила, '''<math>C_x</math>''' - коефициент на аеродинамичното съпротивление. Силата на въздушното съпротивление много силно зависи от квадрата на скоростта и в това равенство за намаляване на тази сила единствено може да се променят напречната на движението площ на тялото и коефициента '''C<sub>x</sub>''', зависящ изключително от формата на конструкцията и обтекаемостта на движещето се тяло. Другите сили на съпротивление при движение, като например повърхностното триене, са значително по-малки.
* '''<math>\rho</math>''' — е плътността на въздуха;
* '''S''' — площта от напречната проекция на автомобила. Нарича се още референтна област. За автомобили и други изследвани предмети се приема предната част на превозното средство. Това не е задължително и не винаги се приема неговото напречно сечение, поради някои специфични особености във формата. За една сфера например се приема '''<math>S = \pi r^2\,</math>''' , а не нейната повърхност '''<math>\!\ 4 \pi r^2</math>''';
* '''<math>C_x</math>''' - коефициент на челното аеродинамичното съпротивление ({{lang-en|Drag coefficient}}).
* '''V''' - е скоростта на обекта спряма флуида. Силата на въздушното съпротивление много силно зависи от квадрата на [[скорост]]та и в това равенство за намаляване на тази сила при някаква приета постоянна висока скорост може да се променят в някакви граници напречната на движението площ на тялото.
 
'''C<sub>x</sub>''' (записва се и като C<sub>d</sub> и C<sub>w</sub>) е [[безразмерна величина]] и зависи изключително от формата на конструкцията и обтекаемостта на движещето се тяло. Другите сили на съпротивление при движение, като например повърхностното триене, са значително по-малки.
Коефициента на аеродинамично съпротиврение е безразмерно число по-малко от '''1'''. В съвременните конструкции леки автомобили '''C<sub>x</sub>''' < 0,3. За самолета [[Cessna 172]], например, коефициентът за челно съпротивление при нулева подемна сила е 0,0319, а еквивалентната площ на съпротивлението му е 0,52 m<sup>2</sup>.
 
Коефициента на челното съпротивление при движение от горното равенство се дефинира като:
 
'''<math>C_\mathrm x\,</math> =<math> \dfrac{2 F}{\rho V^2 S}\, </math>
 
КоефициентаКоефициентът на челното аеродинамично съпротиврениесъпротивление е безразмерно число по-малко от '''1'''. В съвременните конструкции леки автомобили '''C<sub>x</sub>''' < 0,3. За самолета [[Cessna 172]], например, коефициентът за челно съпротивление при нулева подемна сила е 0,0319, а еквивалентната площ на съпротивлението му е 0,52 m<sup>2</sup>.
 
==Практическо използване на ефекта==