Разлика между версии на „Жизнени процеси“

редакция без резюме
{{Обработка|форматиране}}
 
'''Жизнените процеси''' са хранене, храносмилане, захарозно хидролизиране, нишестено хидролизиране, целулозно хидролизиране, дишане, отделяне, уриниране, дефекация, развитие, размножаване, движение, дразнимост, растеж, стареене, омъжване, оженване, оплождане и раждане. Наличието на изброените жизнени процеси в определен обект го определя като жив [[организъм]].da ma ovco
 
 
'''Храненето''' доставя на организма хранителни вещества от околната среда и осигурява преработката им.Има два вида хранене- самостойно и несамостойно.При самостойното хранене организмите сами си приготвят хранителните вещества.При несамостойното хранене организмите се хранят наготово.Несамостойното хранене се разделя на две групи - сапрофитно и паразитно.
 
'''Дишането''' е процес на разграждане на хранителните вещества.Има два вида дишане - кислородно и безкислородно.При кислородното дишане веществата се разграждат с помощта на кислород, а безкислородното- без помощта на кислорода.Безкислородното дишане се среща при паразитите.
 
'''Отделянето''' отстранява от организма непотребните и вредни вещества.
 
'''Растежът''' на организмите е в следствие на храненето и обмяната на веществата в организма. При него се извършва намножаване на различните клетки на организма.
 
'''Размножаването''' е процес на възпроизводство на организмите.
 
'''Движението''' е процес в който хората и животните използват своите мускули,за да се движат.
Голяма част от животните се движат бързо и изминават големи разстояния.Растенията движат бавно само отделни свои части.За движението на организмите е необходима енергия.
 
'''Дразнимостта''' е свойството на живите клетки, тъкани и организми да реагират на въздействието на вътрешни и външни дразнители. Дразнимостта е в основата на приспособяването на организмите към изменящите се условия на средата. Най - съвършено развита е дразнимостта у висшите животни и човека благодарение на високоразвитата нервна система.
 
Осемте процеса са характерни само за живата природа и я отличват от неживата.
 
[[Категория:Физиология]]
Анонимен потребител