Разлика между версии на „Първично публично предлагане“

редакция без резюме
 
Основните плюсове от това една компания да е публична (да е на борсата и акциите и да са достъпни за свободна търговия) са:
 
 
1. Финансирането чрез борсата е алтернатива на банковите или облигационните заеми - т.е. по-ниска цена на финансирането.
 
2. Подобряване ликвидността за акционерите и увеличаване на броя и профила им.
 
3. Засилване на фирменият имидж, доверието и престижа на дружеството.
 
4. Улесненени сделки по придобивания и сливания с компании - само с размяна на акции.
 
5. Подобряване на възможностите на дружеството за финансиране: чрез издашане на конвертируеми преференциални акции, облигации, по-евтини банкови кредити, ...
 
6. Ако компанията се смята за подценена на борсата могат обратно да се изкупуват акции - аналог на евтино изкупуване на чужда компания, но без проблемите по поемане на контрола
 
7. Ако компанията се смята за надценена на борсата могат да се правят увеличения на капитала водещи до евтино финансиране.
 
Когато се говори че компанията се превръща от частна в публична се има предвид:
 
1. Акциите на компанията могат да се закупуват/продават свободно по котировките по време на борсовите сесии.
 
2. Дружеството е длъжно да предоставя публична информация и финансови отчети поне на 3 месеца
 
 
== Публично предлагане на ценни книжа ==
Анонимен потребител