Разлика между версии на „Топлопроводимост“

редакция без резюме
м (Премахнати редакции на 85.187.41.92 (б.), към версия на EmausBot)
а) затихващи - [[температурното поле]] в тялото се изменя в посока към точно определена стойност, съответстваща на равновесното състояние на системата;
б) незатихващи - или периодични - температурното поле се изменя по периодичен закон под действието на циклични гранични условия.
 
Първата група процеси включват случаите на изменение на температурата в твърдите тела, когато в даден начален момент те се поставят в среда с различна от тяхната, но постоянна във времето температура.
Втората група процеси се наблюдава при топлинни взаимодействия между повърхността на твърдото тяло и околната среда, когато температурата в средата се изменя по [[периодичен закон]]. Такива са процесите, протичащи в пълнежните тела на [[регенераторите]], във външните стени на сградите, които са подложени на влиянието съответно на газовите потоци и външния [[въздух]] с непрекъснато изменяща се температура, в лопатките на газовите и парните турбини и др.
 
Решаването на различни проблеми в областта на нестационарната топлопроводност означава да се намери зависимостта на температурното поле и на [[топлинния поток]] от времето при зададена геометрия и физични свойства на тялото и при фиксирано температурно поле в определен момент от времето, приет за начален. Това може да стане по различен начин. Най - точен е [[аналитичния метод]]. Той се основава на интегрирането на [[диференциалното уравнение]] на Фурие за топлопроводността при съответните условия за еднозначност.
Втората група процеси се наблюдава при топлинни взаимодействия между повърхността на твърдото тяло и околната среда, когато температурата в средата се изменя по [[периодичен закон]]. Такива са процесите, протичащи в пълнежните тела на [[регенераторите]], във външните стени на сградите, които са подложени на влиянието съответно на газовите потоци и външния [[въздух]] с непрекъснато изменяща се температура, в лопатките на газовите и парните турбини и др.
 
Решаването на различни проблеми в областта на нестационарната топлопроводност означава да се намери зависимостта на температурното поле и на [[топлинния поток]] от времето при зададена геометрия и физични свойства на тялото и при фиксирано температурно поле в определен момент от времето, приет за начален. Това може да стане по различен начин. Най - точен е [[аналитичния метод]]. Той се основава на интегрирането на [[диференциалното уравнение]] на Фурие за топлопроводността при съответните условия за еднозначност.
 
[[Картинка:Fourier.jpg]]
qv - обемна плътност на топлинен поток ( W/m3)
 
Тук особено значение за вида на температурното поле в началния период на процеса има началното условие. То може да бъде зададено във вид на произволна функция, без да се налагат някакви ограничение за нейния вид, както и за стойностите на температурата на повърхността на тялото.
 
Аналитичният метод позволява намирането на решение в общ вид. Той се отличава със значителна сложност даже и за хомогенните и изотропни тела с проста геометрия, каквито са плоската стена (пластината), плътният цилиндър и плътната сфера, както и при постоянни топлофизични параметри и постоянна интензивност на топлообмена на околната среда с повърхността на тялото. Аналитичният метод обикновено е неприложим за тела със сложна геометрия или при сложни начални или гранични условия. Решението на тези задачи се търси чрез числени или експериментални методи. Най - приложимите числени методи са тези на крайните разлика и на крайните елементи. Най - удобните експериментални методи са приложението на електротоплинната и хидротоплинната аналогия.
-- край на копирания текст -->
 
Върху метална пръчка с помощта на парафин закрепяме кабарчета. След това загряваме пръчката от единия й край. Виждаме как постепенно парафинът се разтопява и кабарчетата започват да падат. Най-напред падат тези, които са най-близо до нагретия край на пръчката, а след това последователно и всички останали.
 
Това показва,че топлината, получена от пламъка на спиртната лампа, постепенно се пренася от горещия към студения край на пръчката. Това е пример за топлопроводност.