Разлика между версии на „Застрашен вид“

допълнение по ен:
м (форматиране: 4x интервали, 2x заглавие (ползвайки Advisor.js))
(допълнение по ен:)
 
Друг подход в опазването на видовете се състои в това на да се акцентира върху конкретния вид, а усилията да се насочат към подържането на динамичното равновесие на екосистемата като цяло, която обитават.
 
==Помощ за застрашените видове==
Целта на природозащитниците е да се създава и разширява базата за начини за запазване на застрашените видове и поддържане на биоразнообразието. Има няколко начина, с които човек може да помогне в опазването на видове по света, които са почти на изчезване. Един такъв начин е получаването на повече информация за различни групи от видове, особено безгръбначни, гъби и морски организми, където липсват достатъчно данни.
 
Например, да разберем причините за намалява и изчезване на популациите. Експериментът е проведен върху популацията на пеперудите във Финландия. В този анализ, на пеперудите за изследвани за класификация, разпространение, плътност, специфика на ларвите, способност за разпространение, размер на възрастните форми, местообитания, период на полета, размера на тялото. За всички пеперуди са записани и анализирани данните за да се определи състоянието на всеки вид. Установено е, че разпространението на пеперудите е намаляла с над 50% и те са останали в строго ограничени местообитания. Един пример за пеперуди, които са с намаляващ процент на разпространение са ''Boloria frigga'' и Pyrgus malvae, засегнати от загуба на местообитания, поради обширно пресушаване на блата, където живеят <ref>(Kotiaho и др, 2005, с. 1963-1967)</ref> . Този експеримент показва, че, когато причините на застрашеност са известни, може успешно да се развие рационално управление на биоразнообразието.
 
Друг начин да се помогне за запазване на застрашени видове, е да се създаде нова професионална организация, посветена на екологичните етика. Това би могло да помогне на еколозите да вземат етични решения в своите изследвания и управлението на биоразнообразието. Също така, чрез по-висока осведоменост относно екологичните етика да подпомогнат за опазването на видовете. "Курсове по етика за студенти, както и програми за обучение на еколози и управители на биоразнообразието" всичко може да създаде осведоменост за околната среда и предотвратяване на нарушения на етиката в научните изследвания и управление <ref>(Minteer & Колинс, 2005, стр. 336)</ref>. Един последен начин, по който може да се осъществи опазването на застрашените видове е чрез държавни инвестиции и защита, постановени от правителство. "Еколозите предлагат биологични коридори, биосферните резервати, управление на екосистемите, и екорегионален планиране, като подходи за интегриране на опазването на биоразнообразието и социално-икономическото развитие на все по-големи пространствени скали" <ref>(Ishwaran & Erdelen, 2006, стр. 179)</ref>.
 
Такъв пример на за е Северозападния Хавайските Островен Морски Парк, най-голямата защитена морска зона в света. Паркът е от съществено значение за запазването на подводни съобщества от районите на свръхулов. Паркът служи като дом на около седем хиляди видове, повечето от които не могат да бъдат намерени никъде другаде по света <ref>(Raloff, 2006 г., стр. 92)</ref>.
 
== Бележки ==