Разлика между версии на „Europeana“

Коригиране на някои недопреведени части и изглаждане на езикови неточности.
(Коригиране на някои недопреведени части и изглаждане на езикови неточности.)
| Собственик = [[Европейска комисия]]
| Създаден от = [[Европейска комисия]]
| Дата на създаване = [[20 ноември]] [[2008]] г.
| Статус = активен
| alexa = [http://www.alexa.com/siteinfo/europeana.eu 104,501]<br />Репутация 3,398
}}
{{актуално}}
'''Europeana''' — [[Европа|европейска]] [[електронна библиотека]], съхраняваща сканирани страници от книги, отразяващи различни аспекти от европейската култура. Проектът официално стартира на 20 ноември 2008 г. При стартиране на проекта са отцифровани 2 милиона различни обекта от културното наследство на Европа. През 2010 г. отсканираните обекти достигат 6—10 милиона<ref name="europeanaabout">http://dev.europeana.eu/about.php Europeana: digital paintings, books, films and archives </ref><ref name="europarapid">http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/621&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en La bibliothèque numérique européenne: du rêve à la réalité </ref>, к 2015 — 15 миллионов<ref>[http://winfuture.de/news,55270.html EU-Parlament will Europeana-Aufbau beschleunigen]</ref>. Сега достъпната информация е на [[френски език]], [[немски език]] и [[английски език]]. Предвижда се в бъдеще да се предостави информация на всички европейски езици. За 2008 г. най-голям принос в създаването на библиотеката има [[Франция]] (50 % от дигитализираните данни), 10 % — [[Великобритания]], 1,4 % — [[Испания]], 1 % — [[Германия]].<ref name="gzt">http://www.gzt.ru/culture/2008/11/20/191703.html Газета</ref>.
 
'''Europeana''' е [[Европа|европейска]] [[електронна библиотека]], съхраняващав сканираникоято страницисе отсъхраняват сканирани книги, отразяващи различни аспекти от европейската култура. Проектът официално стартира на 20 ноември 2008 &nbsp;г. При стартиранестартирането на проектаму са отцифрованидигитализирани 2 милиона различни обекта отна културното наследство на Европа. През 2010 &nbsp;г. отсканиранитесканираните обекти достигат 6—106-10 милиона<ref name="europeanaabout">http://dev.europeana.eu/about.php Europeana: digital paintings, books, films and archives </ref><ref name="europarapid">http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/621&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en La bibliothèque numérique européenne: du rêve à la réalité </ref>, ка до 2015&nbsp;г. се очаква да достигнат 15 миллионовмилиона<ref>[http://winfuture.de/news,55270.html EU-Parlament will Europeana-Aufbau beschleunigen]</ref>. СегаВ момента достъпната информация е на [[френски език|френски]], [[немски език|немски]] и [[английски език]]. Предвижда се в бъдеще да себъде предоставипредоставена информация на всички европейски езици. За 2008 &nbsp;г. най-голям принос в създаването на библиотеката има [[Франция]] (50 % от дигитализираните данни), 10 % [[Великобритания]], 1,4 % [[Испания]], 1 % [[Германия]].<ref name="gzt">http://www.gzt.ru/culture/2008/11/20/191703.html Газета</ref>.
Поради голямото количество посещения (10 миллиона за час) сайтът става недостъпен още през първия ден<ref name="europeanahome">http://dev.europeana.eu/home.php Europeana</ref><ref name="stranaru">http://www.strana.ru/doc.html?id=117787 Страна.ru</ref> и е закрит до средата на декември 2008 г.
 
Поради голямотоголемия количествоброй посещения (10 миллионамилиона за час) сайтът ставасе недостъпенсрива още през първия ден<ref name="europeanahome">http://dev.europeana.eu/home.php Europeana</ref><ref name="stranaru">http://www.strana.ru/doc.html?id=117787 Страна.ru</ref> и ене закритфункционира до средата на декември 2008 ггодина, след което отново е действащ.
 
== Препратки ==
181

редакции