Пътуване във времето: Разлика между версии

Премахната редакция 4383865 на 212.5.131.214 (б.)
Редакция без резюме
(Премахната редакция 4383865 на 212.5.131.214 (б.))
#виж [[Пътешествие във времето]]
== Пътуване във времето. ==
Напрактика невъзможно, но теоритично съвсем възможно, за доказателство ще предложа една хипотеза.
Да си представим една черна дупка (Всички знаеме, че черните дупки имат хоризонт на събитията), този хоризонт на
събитията практически може да ни послужи като портал за четвъртото измерение.Тоест може послужи за изменяне на
пространството при преминаване на тяло със свръх светлинна скорост през хоризонта на събитията като скоростта
и гравитавитацията на черната дупка доведат до изкривяване на това тяло в простраството и времето.Което е
почти невъзможно защото черната дупка има много голяма гравитация, но ако даденото тяло успее да премине през
хоризонта на събитията на дадена черна дупка, то ще се узове в друго време на същото място.