Председател (президент) на Републиката: Разлика между версии

 
== Избор ==
Според измененията в конституцията на Народна република България ''Председател (президент) на Република България'' се избира и ocвoбoждaвa oт длъжнocт от Народното събрание (член 78 и член 91). Председателят (Президентът) се избира от Народното събрание в мнозинство 2/3 от присъствуващите за срок до края на мандата на Народното събрание, което ще приеме новата Конституция. Също така той може да бъде освободен предсрочно с решение на Народното събрание по предложение най-малко на една трета от народните представители (член 97).
 
== Конституиране ==