Разлика между версии на „Широколистна гора“

 
== Флора ==
 
Характерната почва са кафявите горски почви, а покрай реките-алувиалнитепочви.
Характерната почва са кафявите горски почви, а покрай реките - алувиалните почви. Растителният свят е представенот много широколистни листопадни видове - монголски дъб, манджурски орех, амурска липа, бук, клен, ясен, от храстите - амурски люляк, дива роза и др.Тук се среща и растението ендемит жен-шен, от чиито корени се правят ценни лекарства.
Широколистните гори се делят на тъмни и светли. Тъмни са [[бук]]овите гори. Светли са [[дъб]]овите гори. Освен главните дървесни видове - бук и дъб, в широколистните гори растат още [[габър]], [[клен]], [[ясен]], [[бреза]], [[върба]]. Тяхното разпространение зависи от [[светлина]]та и [[влажност]]та на съответния район. Дъбът, кленът, ясенът заемат осветените южни склонове на [[планина|планините]], а букът и габърът - по-високите сенчести склонове.
Под дървесните видове се разполагат храстите - [[бъз]], [[къпина]], [[леска]] и др.Тук се среща и растението ендемит жен-шен, от чиито корени се правят ценни лекарства.
В широколистните гори, където влажността е голяма, се развиват и увивни растения - [[бръшлян]], [[хмел]], [[повет]]. В най-долния етаж се развиват тревни растения.
 
== Фауна ==
Анонимен потребител