Разлика между версии на „Бахайство“

 
Потомците на Бахаулла възглавяват сектата, която през ХХ век става световна религия. Известни бахаи са швейцарският учен [[Огюст Форел]] и румънската царица [[Мария]], чийто дворец е в [[Балчик]].
 
==Библиография==
* Перкинс, М., Хойнсворт, Ф. Бахаизм. М., 1990.
* Пивоваров, Д.В. Учение бахаи: обновление смысла истории. – В: Эсслемонт, Д. Ж. Баха-Улла и новая эра. Екатеринбург, 1992.
* Хатчър, Уйлям С., Дж. Дъглас Мартин. Бахайската вяра. Раждането на една световна религия. С., 1992.
* Стефанов, йером. Павел. Бахайството - религия на антихриста. – Църковен вестник, No 14, 8 април 1993.
* Асенов, Бончо. Религиите и сектите в България. С., Полиграф, 1998, 378-383.
* Иоаннесян, Ю. А. Очерки веры Баби и Бахаи. Изучение в свете первичных источников. СПб., Петербургское востоковедение, 2003.
* Мустакова-Пасарт, Елена. Критично съзнание. Изследване на морала в световен исторически контекст. С., УИ, 2005.
* И. В. Базиленко. О влиянии идей бахаизма на мировоззрение Л.Н. Толстого. - Христианское чтение, 2009, № 7-8, 150-171; http://spbda.ru/news/a-713.html.
 
== Външни препратки ==
90

редакции