Разлика между версии на „Моравска мисия“

== Значение на мисията ==
 
Със своята проповедническа дейност братята [[Кирил и Методий]] успяват да наложат славянската азбука сред част от западните славяни. Така те могат да тачат Бога на свой език. Поставя се началото на славянската азбука, която през следващите векове щяла да се разпростреразпространява и сред други славянски народи.
 
==Библиография==
* Георгиев, П. Одна гипотеза о роли Болгарской церкви в сохранении дела Кирила и Мефодия в Панонии.- Byzantinoslavica, XLIIІ, 2005, 264-265.
* Йорданов, Ив. Печат на плисковския архиепископ Георги (886-889), намерен в столицата на Коцел. - В: Преславска книжовна школа, Т. 9, 2008,
* Виздал, Мариан, Николай Николов. Епиграфският паметник от ротондата в Михаловце в светлината на новите проучвания. - В: Преславска книжовна школа, Т. 9, 2008,
* Назаренко, А. В. «Баварский географ». - http://www.pravenc.ru/text/77306.html.
* Христу, Панайотис. Кой е изпратил Кирил и Методий в Централна Европа? - http://www.pravoslavie.bg/История/Кой-е-изпратил-Кирил-и-Методий-в-Централна-Европа-.
* Curta, Florin. The history and archaeology of Great Moravia: an introduction. - Early Medieval Europe, 17, 2009, № 3, 238-247.
 
[[Категория:Кирил и Методий]]
90

редакции