Типи: Разлика между версии

Типито се състои от скеле от пръти и покривало (чергило) изработвано предимно от [[бизон]]ова кожа, а в редки случаи — от [[елен]]ова. В края на XIX в. широко започнал да се употребява и брезент.
Прътите (обикновено от 12 до 18 на брой, според големината на типито и конкретните племенни особености) се подреждат по специален начин под формата на конус и се завързват в горната си част.
Първоначално се прави сглобка от 3 или 4 основни кола и върпувърху тях се нареждат останалите. Този признак определя и някои разлики в конструкцията на самото типи и според него типитата се делят на триколни (използвани от [[сиукси]], [[шайени]], кайова и др.) и четириколни (използвани от чернокраките, кроу и др.).
Върху техтях се поставя покривалатопокривалото, което има форма на голям полукръг. В горната част остава отвор за дима, който се ретулирарегулира в зависимост от посоката на вятъра с две димови клапи, наричани обикновено "уши".
Oт вътрешната страна между коловете се прокарва въже, на което на височина 1,40-1,70 м. се закачва втора, вътрешна стена, също ушита от кожа.
В някои случаи под отвора за дима се опъва допълнителен заслон (на сиукски се нарича "озан"), който предпозвапредпазва огнището и вътрешността на типито от проникване на вода при силен дъжд.
 
Подът на типито се застила с кожи. Големината на типито е различна и варира според нуждите на даденото семейство и материалните му възможности. Диаметърът на основата е от 4 до 8 м. (обикновено 6-7 м.) и височина съответно от 3 до 6 м.
Анонимен потребител