Цел: Разлика между версии

редакция без резюме
м (премести „Проектна организация“ като „Цел (бизнес)“: По предложение за сливане, статията е разпределена в други свързани. Остатъчн...)
Редакция без резюме
В бизнеса '''целта''' (от англ. ''goal'') представлява идеалния резултат, желаното състояние, за което постигане се предприемат определени действия. Понятието е ключово за [[стратегическо управление|стратегическото управление]] и за [[управление на проекти|управлението на проекти]].
{{сливане|проект}}
Мисията на проекта представлява генералната цел на проекта. Благодарение на мисията се формулират целите и стратегиите на различните организационни нива.
 
В англоезичната литература се прави разграничение между ''goal'' (дългосрочна цел) и ''objective'' (краткосрочна цел). Краткосрочната цел обикновено е много по точно зададена и постигането ѝ може да се измери с ясни (често числени) критерии.
== Мисия и цели на проекта ==
 
'''== Видове цели:''' ==
 
* ''Доходност''- свързани с реализираната печалба за година период.
* ''Пазарни''- свързани с насоченост на продукта.
* ''Ресурсни''- финанси, материални, чов. Ресурси.
* ''Иновационни''- свързани с разработката на нови технологии.
* ''Социална отговорност''- влиянието на фирмата върху соц.общество
* ''Екологични''
* ''Производителност на труда''
 
ВзаимодействиеСъществува взаимодействие между целите на компанията и целите на проекта. Целите на компанията включват: висока производителност, ръст, стабилност и др., аЗа съпоставка целите на проекта може да включват;: време-, работи, доставки, стойност, експлоатация
Целта представлява идеалния резултат,желаното състояние, за което постигане се предприемат определени действия.
Мисията на проекта представлява генералната цел на проекта. Благодарение на мисията се формулират целите и стратегиите на различните организационни нива.
 
'''Видове цели:'''
 
''Доходност''- свързани с реализираната печалба за година период.
''Пазарни''- свързани с насоченост на продукта.
''Ресурсни''- финанси, материални, чов. Ресурси.
''Иновационни''- свързани с разработката на нови технологии.
''Социална отговорност''- влиянието на фирмата върху соц.общество
''Екологични''
''Производителност на труда''
Взаимодействие между целите на компанията и целите на проекта. Целите на компанията включват: висока производителност, ръст, стабилност и др., а целите на проекта включват; време- работи, доставки, стойност, експлоатация
 
 
[[Категория:Управление на проекти]]
[[Категория:Стратегически мениджмънт]]
[[Категория:Бизнес]]