Разлика между версии на „Паралакс“

форматиране
(форматиране)
'''Паралакс''' е термин, който характеризира видимото изместване на положението на един наблюдаван обект, дължащо се на неговото наблюдение от две различни точки.
'''Паралакс''' е видимото изместване на положението на наблюдавания обект, дължащо се на наблюдението на обекта от две различни точки. Звездният паралакс се вижда, когато гледаме дадена [[звезда]] от двете противоположни страни на [[орбита]]та на [[Земя]]та при обикалянето ѝ около [[Слънце]]то. Или казано по друг начин: ако се намираме на тази звезда и измерим ъгъла между лъчите, които водят от нея до двете противоположни страни на орбитата на Земята, то този ъгъл се нарича паралакс.
 
Ето още едно пояснение
==Звезден паралакс==
Паралакс - Видимото ъглово изместване на небесен обект, породено от движението на Земята по нейната орбита.
'''Паралакс''' е видимото изместване на положението на наблюдавания обект, дължащо се на наблюдението на обекта от две различни точки. Звездният паралакс се вижда, когато гледаме дадена [[звезда]] от двете противоположни страни на [[орбита]]та на [[Земя]]та при обикалянето ѝ около [[Слънце]]то. Или казано по друг начин: ако се намираме на тази звезда и измерим ъгъла между лъчите, които водят от нея до двете противоположни страни на орбитата на Земята, то този ъгъл се нарича паралакс.
Ако наблюдаваме позицията на една и съща близка звезда в продължение на няколко месеца, ще установим, че тя се е променила спрямо останалите звезди. Всъщност не тя, а Земята се е изместила по своята орбита около Слънцето. В резултат на това ъгълът, под който наблюдаваме звездата, е различен през различни моменти в годината. Измервайки този ъгъл, наречен паралакс, може да определим на какво разстояние се намира звездата от нас. Паралаксът има малка стойност - от порядъка на части от 1'' (една ъглова секунда ) за близките звезди и намалява много за звездите, които са на по-големи разстояния. Знаейки паралакса P (в ъглови секунди) на дадена звезда, можем да определим на какво разстояние се намира от нас по следната формула:
 
d = 1 / P,
Ако наблюдавамесе наблюдава позицията на една и съща близка звезда в продължение на няколко месеца, ще установимсе установи, че тя се е променила положението си спрямо останалите звезди. Всъщност не тязвездата, а Земята се е изместила по своята орбита около Слънцето. В резултат на това ъгълът, под който наблюдаваме звездата, е различен през различни моменти в годината. Измервайки този ъгъл, наречен паралакс, може да определимсе определи на какво разстояние се намира звездата от нас. Паралаксът има малка стойност - от порядъка на части от 1'' (една ъглова секунда ) за близките звезди и намалява много за звездите, които са на по-големи разстояния. Знаейки паралакса '''P''' (в ъглови секунди) на дадена звезда, можемможе да определимсе определи на какво разстояние се намира от насЗемята по следната формула:
където d е разстоянието в парсеци. За пример: паралаксът на Проксима от Кентавър e P=0.76, и за разстоянието до нея се получава d=1.3 пс или 4.2 св.г.
 
::'''d = 1 / P''',
където '''d''' е разстоянието в парсеци. За пример: паралаксът на Проксима от Кентавър e P=0.76, и за разстоянието до нея се получава d=1.3 пс или 4.2 св.г.
 
Определянето на разстояния с използването на паралакса е възможно за звезди, отдалечени до 300 св.г. от Земята. По-големи разстояния по този метод е трудно да се определят, заради малките промени в паралакса на наблюдаемия обект.
 
==Паралакс в оптиката==
Паралакс е наличен при фотоапаратите с отделен [[визьор]]. Образът, наблюдаван през визьора, който е в страни от обектива, е малко по-различен от заснетия от обектива.
ТПаралакс е наличен при фотоапаратите с отделен [[визьор]]. Образът, наблюдаван през визьора, който е в страни от обектива, е малко по-различен от заснетия от обектива, т.е. разминаванеторазликата прив кадъра при близки снимки, коетос преден план, се получава проради разликата в разположението на обектива и визьора
{{мъниче}}
Грешка от паралакс: Наблюдавнето на показание на стрелкови измервателен прибор под определен ъгъл, водещо до грешка в отчитането на действителната стойност на измерваната величина. За елиминиране на тази грешка се правят огледални скали, чрез които компентентите техничари не допускат грешки.
 
==Паралакс при стрелкови измерителни уреди==
Грешка от паралакс: НаблюдавнетоНаблюдаването на показание на стрелкови измервателен прибор под определен ъгъл, водещоводи до грешка в отчитането на действителната стойност на измерваната величина. За елиминиране на тази грешка се правят огледални скали. Огледалната скала позволява да се извършва измерването при съвпадение на двата образа - този на стрелката и на нейния огледален образ, чрезкоето коитоозначава компентентитече техничаривинаги ненаблюдението допускатпри грешкиизмерване се прави под един и същи ъгъл.
 
{{мъниче}}
[[Категория:Оптика]]