Разлика между версии на „Полимер“

м
Няколко корекции
м (Няколко корекции)
'''Полимерите''' са високомолекулни съединения, [[Молекула|молекулите]] на които се състоят от голям брой повтарящи се атомни групи, свързани по м/упомежду си с ковалентни хим.химични връзки. Самите им молекули, наречени макромолекули заради големиятголемия си размер, са изградени от многократно повтарящи се елементарни звена. Броят на мономерните звена в макромолекулите характеризира степента на полимеризация. В зависимост от нея биват: синтетични смоли или олигомери. Смолите са твърди или полутечни аморфни органични вещества с не голяманеголяма молекулна маса , способни при преработка да се превръщат в нетопими и неразтворими в-вавещества. Полимерите, изградени от еднакви момомернимономерни звена, се наричат хомополимери . Когато във веригата на макромолекулите се съдържат различни мономерни звена , полимерите се наричат съполимери.
Самата думаДумата "полимер" идва от гръцките поли - много, и мерос - части. Терминът е създаден от шведския учен Якоб Берцелиус.
 
== Свойства на полимерите ==
[[Image:Single Polymer Chains AFM.jpg|thumb|175px|Линеен полимер под атомен микроскоп]] Полимерите нямат точно определена молекулна маса. Голяма част от тях са неразтворими във вода, но се разтварят добре в [[Бензен|бензен]], [[Толуен|толуен]] и др. Плътността им варира от 0.8 до 2.5 g/cm<sup>3</sup>.
Свойствата на полимерите се определят от структурата им,. такаТака например пространствено омрежените полимери са по-здрави от линейните, койтокоито пък са по-здрави от разклонените. Именно линейните полимери с молекулна маса над 12 000 се използват при найлона и [[Целулоза|целулозата]] заради голямата си издържливост при опъване.
За получаване на пространствено омрежени полимерни матрици се използват мономери или олигомери, които после могат да се втвърдят по [[Поликондензация|поликондензационен]] механизъм под действие на температура, лъчение, инициатори или втвърдители.
Линейните полимери с [[аморфна структура]] са еластични по природа. Могат да се деформират под външно въздействие и отново да възстановят формата си. Отнасят се към групата на еластомерите или каучуците.
 
- Според състава:
*неорганични (- слюда и [[Графит|графит]], имащи слоеста структура,; [[Диамант|диамант]],; силикатите,; повечето неорганични [[Минерали|минерали]],; някои алотропни форми на простите вещества - например при сярата и [[Фосфор|фосфор]],; полифосфазените и техните производни, известни като неорганичен каучук)
*органични (- огромното мнозинство от познатите и използвани в практиката)
*хибридни - полимер-неорганични полимери: органометални полимери, [[Силикон|силикони]], полифосфазени и др.
 
120

редакции