Разлика между версии на „Тайга“

м
(к.)
Характерни птици са кокошевите. Срещат се два вида глухари — ''[[Tetrao urogallus]]'' и ''[[Tetrao parvirostris]]'', [[тетрев]], [[лещарка]], [[източносибирска лещарка]]. Типични видове са [[ястребова сова|ястребовата сова]] и [[брадата улулица|брадатата улулица]], които са постоянни само в зоната на тайгата, а извън нея се срещат само скитащи индивиди. Широко представени за Врабчоподобните — специализираните в хранене със семена на иглолистни дървета [[обикновена кръсточовка|обикновена]] и [[белокрила кръсточовка]], насекомоядните евроазиатски [[боров синигер|боров]] и [[качулат синигер]] и северноамериканските ''[[Parus cinctus]]'' и ''[[Parus atricapillus]]'', [[горска дърволазка]], [[дроздове]], [[коприварчета]], [[певци]], [[чинки]], [[овесарки]] и северноамериканското сем. [[Parulidae]].<ref name="Gruev154" />
 
В тайгата се срещат сравнително малко видове бозайници с малък брой индивиди. [[Летяща катерица]], американски еленови “мишки” (Peromyscus), [[лос]], [[колонок]], [[самур]], [[златка]], [[хермелин]], [[невестулка]], [[норка]], [[видра]], кафява мечка (в американските иглолистни гори подвидът [[гризли]]), [[американска черна мечка]], [[вълк]], [[евроазиатски рис]], в Северна Америка [[канадски рис]], [[росомаха]]. Росомахата е характено животно само за бореалните гори и отлично приспособено са живот в техните условия.
 
== Заплахи ==