Предаване (телекомуникации): Разлика между версии

В българската техническа терминология трансмисия се използва изключително в механиката
(В българската техническа терминология трансмисия се използва изключително в механиката)
В [[телекомуникации]]те '''предаването''' {{източник|или ''трансмисията''}} (от англ. transmission — предаване, пренос) е процес на изпращане, разпространение и получаване на аналогови или цифрови информационни [[сигнал]]и през физическа [[среда за предаване]], като това става от точка до точка или от точка до много точки, независимо от това дали тази среда е жична, оптична или безжична.