Разлика между версии на „Дрожди“

 
== Устройство==
Отвън дрождената клетка е обвита с клетъчна стена, която се състои от няколко слоя. Непосредствено под клетъчната стена лежи цитоплазмената мембрана. Вътрешността на клетката е изпълнена с цитоплазма, в която протичат голяма част от жизнените процеси. Тя се състои от белтъци, липиди , въглехидрати, соли и дрдруги. При младите клетки тя е хомогенна и дребнозърнеста.
 
Дрождите притежават ясно обособено ядро. Ядрото има овална форма и е обвита с тънка, пореста мембрана.
 
Дрождите са богати на различни витамини. Някои видове съдържат В-комплекс.
Дрождите са клетки, които живеят при аеробни условия. Имат малки ядра, голям брой, но малки митохондрии и хемогенна цитоплазма. Анаеробно живеещите дрожди имат големи ядра – малко на брой, но големи митохондрии и хетероплазмена цитоплазма. [[Размножаване]] Дрождите се размножават по-два начина вегетативно (пъпкуване и делене) и чрез спори (полов и безполов). При пъпкуване клетъчната им стена се издува, а чрез делене от начало се разделя ядрото и след това се образува преграда. При безполовия начин се сливат 2 клетки и ядрата им започват да се делят 2,3,4 пъти в кл. Обвивка се образува от 4 до 8 аспоспори.
 
== Размножаване ==
Анонимен потребител