Разлика между версии на „Топлоелектрическа централа“

(няколко поправки + добавки)
От английското понятие за комбинирана топлинна и електрическа енергия идва руската дума "'''Теплоэлектроцентраль'''" или '''ТЭЦ''' (тъй като първите подобни централи в Източна Европа са били в [[Съюз на съветските социалистически републики|Съветския съюз]]), откъдето идва и българското '''Топлофикационна Електрическа Централа''', '''Топлоелектроцентрала''' или '''ТЕЦ'''. Така, в битието си, в съкращението "ТЕЦ" са свързани двете понятия за ''ток + топло''.
 
Тези централи са били [[електроцентрала на база изкопаемо гориво|на базата на изкопаеми горива]]. В ранните години, такива централи са се строили само в големите градове (или в непосредствена близост до тях) за да може да се оползотвори максималнатамаксимално произведена енергия, както и за дакато не се губи топлинна енергия по трасето. По-късно, когато потреблението на електроенергия нараства, започват да се строят същите, но вече по-големи и съответно по принуда извънградски централи. Тяхната цел вече е била ''само'' електроснабдяване. Тогава понятието за "[[топлофикация]]" отпада от общото понятие за "ТЕЦ", но тъй като принципа на работа е същият (тоест, все са '''[[Пароцентрала|пароцентрали]]'''), ''името'' "ТЕЦ" все пак си остава (напр. централите в комплекс [[Марица изток]]). Така, частицата "топло-" постепенно си губи значението за "градско отопление" и придобива погрешно тълкуване - като за топлата пара, която задвижва турбините в [[пароцентрала]]та. Всъщност, обаче, не само ТЕЦ-овете, а повечето видове електроцентрали, включително [[АЕЦ]] и повечето видове [[Слънчева електроцентрала|слънчеви електроцентрали]], ползват [[водна пара]] като двигател на [[турбина|турбините]].
 
Поради тази причина, думата ''ТЕЦ'' вече придобива няколко свързани, но все пак различни значения :
Анонимен потребител