Разлика между версии на „Немска поезия“

Немската поезия на [[XX век]] се осъществява в силовото поле на модернизма и постмодернизма. Наред с това обаче личи домогването до една ''"нова лекота"'' и съзнателно възприемане на разпокъсаната действителност, с която да може художествено да се играе. В съгласие с възгледите на философа [[Мартин Хайдегер]] лирическият език става език на истинското познание - това се проявява на първо място в емблематичните творби на [[Паул Целан]].
 
----
 
----
<br />
Съществува мнението, че Германия е ''"страна на философи и поети"''. Тази крилата фраза изглежда оправдана, понеже немската поезия - от своите наченки до наши дни - се е вдъхновявала от мислители, от идеи на немската философия и естетика. А немската мисловност - ведно с поезията - винаги е била насочена към глъбините и тайните на мирозданието и човешкия дух, за да извлече от мрака на съществуването трайна светлина: ''"Повече светлина!"'', според последните думи на Гьоте.
 
И днес поетът [[Кристоф Мекел]] - в стихотворението си ''"Светлината на света"''&nbsp;<ref>[http://liternet.bg/publish12/k_mekel/svetlinata.htm "Светлината на света"] в превод на [[Венцеслав Константинов]]</ref> - възкликва:
 
 
<div style="font-size:11pt">
Анонимен потребител