Научни степени и академични длъжности в България: Разлика между версии

м
=== Образователно-квалификационни степени (ОКС) ===
Образователно-квалификационните степени за лицата, завършили висше образование, са:
* '''[[бакалавър]]''', в т.ч.:
** '''[[професионален бакалавър ]]''' (преди 2007 г. — ''„специалист по...“'') — за завършилите обучение 3-годишен курс на редовно обучение (3,5 или 4 години задочно) в колеж или университет с не по-малко от 180 кредита и положен държавен изпит или защитена дипломна работа;
** '''бакалавър''' - за завършилите 4-годишен курс редовно обучение (или 4- или 5-годишен курс задочно или индивидуално обучение) в университет, с не по-малко от 240 кредита и положен държавен изпит или защитена дипломна работа;
* '''[[магистър]]''', в т.ч.: