Разлика между версии на „Опанец (област Плевен)“

Климатът е умерено континентален. Средните януарски температури са отрицателни, а юлските- високи. Тази област е с най-голяма температурна амплитуда. Проявяват се североизточни студени ветрове през зимата, а през лятото- топло и влажни северозападни ветрове.
Климатичните условия са подходящи за развитие на селското стопанство, особено за отглеждане на зърнени култури и овощни насъждения.
== Релеф ==
Релефът има хълмист характер. Най-високата точка е в средата на землището и е с надморска височина 218,12м, а най-ниската е в западната част на долината на р.Вит – 47,7м. Най-изразените релефни форми са оврази и дерета.
 
== История ==
Анонимен потребител