Отваря главното меню

Промени

== Граматика ==
 
В албанския език има два рода – мъжки и женски. При прилагателните родът се отбелязва чрез '''i''' или '''e''' пред думата, като в някои случаи се добавя '''-е''' като окончание. Пример i madh – „велик“; e madhe – „велика“. Правилата за склонение (в различните падежи) и за образуване на множествено число са много и е трудно да се систематизират. Както и в другите езици от т.нар. [[Балкански езиков съюз]], определителният член се поставя в края на думата и е различен в зависимост от рода и числото. Например burburrë – „мъж“, bur'''i''' – „мъжът“; grua – „жена“; grua'''ja''' – „жената“.
 
== Източници ==
Анонимен потребител