Разлика между версии на „Кръгли червеи“

15 байта изтрити ,  преди 8 години
м
Премахната редакция 4649802 на 87.126.99.254 (б.); форматиране: 11x интервали, 5x дълго тире (ползвайки [[User:Cameltrad...
м (Премахната редакция 4649802 на 87.126.99.254 (б.); форматиране: 11x интервали, 5x дълго тире (ползвайки [[User:Cameltrad...)
| phylum-bg = '''Кръгли червеи'''
| subdivision_ranks = Класове
| subdivision =
[[Adenophorea]]<br />
*подклас [[Enoplia]]<br />
 
== Обща характеристика ==
Нематодите обитават морета, сладки води и почвата. Видовете нематоди са между 80 – 100 хил.
Смята се, че са известни около 25% от видовете, което се дължи на много неописани, свободно живеещи видове. От известните видове 35% са паразити. Изучени са най-вече патогенните паразити. Известна е ролята на нематодите в кръговрата на веществата в биосферата. Числеността им в природните биоценози е огромна. Например в 1 м<sup>3</sup> почва има около 1 млн. екземпляра.
 
=== Функции на кутикулата ===
Кутикулата е гладка пластинка, нейните функции са:
* '''пропускливост''' – избирателно транспортира вещества. Това е специфично приспособле-ние, което затруднява навлизането на вредни вещества.
* '''бариера''' – защита за вътрешните органи
* '''динамичност''' – активно участва в биомеханиката на движенията. Пропускливостта е свързана с епикутикулата и нейните напречни бразди и пори, за които се смята, че се свързват със степента на пропускливост. Движенията са свързани с твърд субстрат.
 
=== '''Хиподерма''' ===
Под кутикулата се намира ''хиподермата''. Тя е специфична епителна тъкан. Има две основни части: тънък и задебелен слой, наречени надлъжни хорди. Броят на хордите варира от 4 до 12. Хиподермата е клетъчна или синцитиална:
 
'''Клетъчна''' – биполярност, има по-тънка и по-дебела част. Тънката е плътна и навлиза в субкутикулата. По-дебелата е с ядро и клетъчни органели (ЕПР, АГ, големи вакуоли). Частите, които навлизат в кутикулата имат системи от каналчета ( хемидезмозоми), от които излизат тонофибрили.
 
'''Синцитиална''' – клетъчните стени се лизират и се получава обща цитоплазма.
 
'''Функции на хиподермата'''</br>
 
# Опорно-механична - опора на кутикулата и мускулатурата. Предпазва вътрешните ор-гани от външната среда.
# Образува кутикулата - преди линеене '''хиподермата''' се удебелява видимо, уве-личава се размера на ядрата и ядърцата, ЕПР,свободните рибозоми. Това е свързано с биосинте-за на белтъчните компоненти на кутикулата.
# Важна бариерна тъкан – участва в регулиране и избирателно пропускане на веществата.
# Една от основните и главни запасни тъкани
 
Така устроената покривка на тялото изгражда '''''шизоцьол'''''.
Смятало се е, че ''шизоцьолът'' е изпълнен с течност, която е хидростатичен вътрешен скелет. В началото на ХХ век се установява, че малките по размери нематоди нямат такава течност. При тях между органите има тъмно вещество с неясна природа. Сега се знае, че химичният състав на течността е от белтъци и от неутрални мукополизахариди. Сред това вещество се вижда гъста мрежа от преплетени тънки влакна. При по-големите по размери нематоди има течност и между органелите. В нея има клетъчни елементи – ''целомоцити'', които имат фагоцитираща функция.
''Целомоцитната клетка'' е с много вакуоли, изпълнени с вещество. Ядрото е разположено в периферията, хроматинът е доста концентриран. В цитоплазмата няма органели. '''рН''' е кисело и лесно поглъща витални багрила, което е доказателство за фагоцитиране.
 
При някои паразитни тази течност натрупва резервни вещества.
 
==== Ароморфна еволюция ====
– придобиване на приспособления, които не са от частно-адаптивен, а от общ характер. Те водят до повишена обмяна на веществата - увеличават степента на независимост от външната среда. Това позволява заемането на нови местообитания. ''Ароморфозата'' не протича като абстрактен процес, а като приспособление към конкретни условия в средата на обитание. Елемент е на ''биологичния прогрес''.
By XaJKeR
 
=== Мускулатура ===
По своето устройство мускулната клетка е косо набраздена. Не е слоеста. Има 4 мускулни ленти, разположени надлъжно по тялото: '''2 дорзо-латерални''' и '''2 вентро-латерални'''. Мускулната клетка е биполярна - тънка част към ''хиподермата'' и по-дебела към ''шизоцьола''. В тясната част са съкратителните елементи. Тънката част приляга към ''хиподермата'' и в нея има следните мускулни елементи – дебели '''миозинови филаменти''', '''актинови филаменти''', тънки '''актинови филаменти'''. Правилното редуване на дебели и тънки филаменти под ъгъл, опре-делят мускулатурата като коса. Широката част на клетката е в ''шизоцьола''. В нея има много цитоплазма, голямо ядро и всички останали клетъчни елементи.
По отношение на броя на клетките в напречен срез мускулатурата бива:
* меромиарна – броя е 8;
* полимиарна – характерна за големите зоопаразити – няколко десетки или хиляди броя клетки;
 
''Меромиарни'' са характерни за малките нематоди и коренспондират с постоянен клетъчен състав. Характерно е за подкласовете '''''Rhabditia''''' и '''''Chromadoria''''', и при малките зоопаразити.
 
''Полимиарни'' са всички от разред '''''Enoplida''''' и големите зоопаразити.
Мускулатурата е с много специфична инервация - мускулната клетка образува израстъци към нервната, не обратното. Импулсите преминават по ''саркоплазма''. От тях се предава на други съседни мускулни клетки. Това става със система от електрически импулси. Така има един физиологичен „'''синцитий'''”. Еволюцията не протича анатомично, а към специализация на самата мускулна клетка.
Независимо от тази телесна мускулатура има още и в глътката, стилетът, копието, около вулварните отвори и ануса на женските, спикулите на мъжките, около клоаката при мъжките, кардиите в края на глътката, между средното черво и ректума.