Разлика между версии на „Популярна култура“

Комуникацията свързва две или повече социални тела в едно по-голямо и по-обхватно социално тяло. Всеки един човек живее с други хора и сред други хора и общуването с тях, чрез сведения, [[знания]], [[вяра]], [[идеи]] и преживявания е постоянен негов спътник. Качеството „масовост“ е скрито в същността на комуникацията, която като такава не може да е лична, а процес насочен още с раждането си към другиго. Всяка една [[комуникация]] цели хорските множества и духовните ценности в средствата за масова комуникация, които са предназначени за масата.
 
Терминът „масова култура“ в най-общия си смисъл означава популярна култура, която получава медийна разгласа и в резултат на широко пазарно разпространение - тя единствена дължи съществуването си главно на обстоятелството, че се самоиздържа {{факт}}.
 
Всичко, което е модерно и се харесва на повече хора, повлича след себе си огромен брой почитатели и подръжатели, а именно това описва най-добре масовата култура. Масовата култура се стреми да привлича [[обществен интерес|общественото внимание и интереси]] върху себе си и успява да влияе върху неговото [[обществено мнение|мнение]].